aktualizováno 14. 12. 2012

Noviny města Český Krumlov 2012

Noviny města Český Krumlov vydává město Český Krumlov. V tištěné podobě vychází každý měsíc kromě července a jsou zdarma distribuovány do schránek českokrumlovských domácností a institucí. Do února 2011 vycházely Noviny pod názvem Zpravodaj.

Evidenční číslo Ministerstva kultury České republiky E 146 14. 

Další číslo vychází 25. ledna 2013. Uzávěrka je 4. ledna 2013.

Na koho se obrátit?

Odpovědný redaktor:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Nestávalová Petra, Mgr.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121

e-mail: noviny@ckrumlov.cz

webové stránky Novin: www.ckrumlov.cz/noviny

Pravidla a ceník inzerce

Termíny vydání Novin města Český Krumlov

 25. 1. / 25. 2. / 22. 3. / 12. 4. / 24. 5. / 21. 6. / 23. 8. / 20. 9. / 25. 10. / 22. 11. / 13. 12. 2013

ProsinecNoviny města - prosinec 2012 - titulní strana

Prosincové číslo vychází 14. prosince 2012, uzávěrka byla 26. listopadu 2012

Přečtěte si například

 • Přání starosty města Český Krumlov
 • Seriál o odborech a dděleních Městského úřadu Český Krumlov - Odbor kancelář tajemníka
 • Lávky spojující centrum města s Jelení zahradou opět otevřeny
 • Propojení Centrálního registru vozidel s Informačním systémem základních registrů
 • Stavební úpravy Jelení zahrady a rekontstrukce lávky u pivovaru byly zahájeny
 • Ohlédnutí za Svatomartinským hodováním, Festivalem vína Český Krumlov
 • 4.díl seriálu k letošnímu 20. výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na seznam Světového dědictví UNESCO
 • Značka UNESCO sluší Českému Krumlovu už 20 let
 • Třídíme odpady - 10. díl - rekapitulace

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - prosinec 2012

Listopad Noviny města - listopad 2012 - titulní strana

Listopadové číslo vychází 23. listopadu 2012, uzávěrka byla 2. listopadu 2012

Přečtěte si například

 • Advent a Vánoce 2012 v Českém Krumlově
 • Seriál o odborech a odděleních Městského úřadu Český Krumlov - Odbor financí
 • Město investuje peníze z prodaného majetku zpět a přidává k nim další miliony
 • Týden sociálních služeb v Domově pro seniory v Kaplici
 • Výzva k solidaritě - chcete poskytnout pomoc?
 • Volné bytové prostory města Český Krumlov k pronájmu
 • Dvacet let se znakem UNESCO
 • Vánoční režim Městského úřadu Český Krumlov
 • Pozvánky města Český Krumlov
 • Upozornění Městské policie Český Krumlov
 • Zveme Vás do Městského divadla na adventní dárky
 • Třídíme odpad - 9. díl - Nápojové kartony

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - listopad 2012

ŘíjenNoviny města Český Krumlov - říjen 2012

Říjnové číslo vychází 23. října 2012, uzávěrka byla 4. října 2012

Přečtěte si například

 • Svatomartinské hodování 2012 a Festival vína Český Krumlov
 • Seriál o odborech a odděleních Městského úřadu Český Krumlov - Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Upozornění - doprava na okružní lince v Českém Krumlově
 • Připomenutí Dne vzniku samostatného Československého státu
 • Slavnosti pětilisté růže 2012 skončily s kladným finančním výsledkem
 • Setkání partnerských měst 2012 ve slovinském Slovenj Gradci
 • Výročí zapsání Českého Krumlova mezi památky UNESCO pohledem historika
 • Vrcholí projekt UNESCO pro mladou generaci
 • Pozvánka na mezinárodní konferenci Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO
 • Kiwanis klub děkuje Krumlovským za pomoc Japonsku
 • Třídíme odpad - 8. díl - Recyklace papíru
 • Město schválilo plán zimní údržby
 • Upozornění na odstranění dřevin
 • Volné nebytové prostory k pronájmu na sídlišti Mír

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - říjen 2012

ZáříNoviny města - září 2012 - titulní strana

Zářijové číslo vychází 21. září 2012, uzávěrka byla 31. září 2012

Přečtěte si například

 • Svatováclavské slavnosti 2012 - pozvánka a kompletní program akce
 • Seriál o odborech a odděleních Městského úřadu Český Krumlov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 • Upozornění zdravotně postiženým občanům
 • Volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje
 • Projekty města dotované z grantových programů Jihočeského kraje
 • Dotace na obnovu kulturních památek
 • Seriál k 20. výročí zápisu historického centra Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO
 • Pozvánka na Vítání občánku a na výstavu "Díky Fair Trade"
 • Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2012
 • MHF Český Krumlov vstoupil do třetího desetiletí
 • Dopravní omezení na území města Český Krumlov a v jeho správním obvodu
 • Desátý ročník vodáckého maratonu v říjnu opět obsadí Vltavu
 • Třídíme odpad - 7. díl - recyklace skla
 • Aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky města Český Krumlov

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - září 2012

Červenec, srpenNoviny srpen 2012

Letní dvojčíslo Novin vychází 24. srpna 2012, uzávěrka byla 3. srpna 2012.

Přečtěte si například

 • Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti je opět otevřena
 • Základní umělecká škola Český Krumlov koncertovala ve Slovinsku
 • Protipovodňová opatření na řece Vltavě - město rozhodne o dalších krocích
 • Třetí etapa oprav střechy objektu základní školy T. G. Masaryka byla zahájena
 • Lávka přes Vltavu u pivovaru a pravobřežní část Jelení zahrady brzy doznají velkých změn
 • Opravy mateřských a základních škol v Českém Krumlově během letních prázdnin 2012
 • Plánované investiční akce města Český Krumlov v letošním roce
 • Den s handicapem, den bez bariér na zámku Český Krumlov
 • Pomozte nám uspořádat výstavu v rámci Týdne knihoven
 • Farmářské trhy v Českém Krumlově
 • Dny evropského dědictví 2012 v Českém Krumlově
 • Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a Komedianti s José Curou
 • Třídíme odpad - 6. díl - Zpětný odběr a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů
 • Upozornění pro podnikatele - průběžná evidence odpadů
 • Aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky města Český Krumlov
 • Městský úřad pro občany rozšířil vyvolávací a objednávkový systém
 • Kulturní tipy
 • Pozvánka na Svatováclavské slavnosti

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - srpen 2012 

ČervenNoviny města Český Krumlov - červen 2012

Červnové číslo Novin vychází 22. června 2012, uzávěrka byla 7. června 2012.

Přečtěte si například

 • Pozvánka na Slavnosti pětilisté růže®
 • Základní umělecká škola Český Krumlov koncertovala ve Slovinsku
 • Město Český Krumlov vyhlásilo výběrové řízení na pronájem kina
 • UNESCO pro mladou generaci - soutěž "UNES-CO VÍŠ a ZNÁŠ" vyvrcholila v Paříži
 • UNESCO pro mladou generaci - soutěžní přehlídka umělecké tvorby dětí a mládeže „ŽIVOT V PAMÁTKÁCH"
 • Projekty podpořené z dotačních programů města Český Krumlov III - Program podpory sociálních a souvisejících služeb
 • Letní kulturní příloha - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov vstupuje do třetího desetiletí
 • Letní kulturní příloha - 26. Festival komorní hudby Český Krumlov 29. 6.-7. 7. 2012
 • Prostředky z Operačního programu - Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) pomohly i v Českém Krumlově
 • Uzávěrka kulturních grantů
 • Výpadek centrálního registru vozidel
 • Ceremoniál Ceny města
 • Nová zastupitelka města
 • Aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky města Český Krumlov
 • Třídíme odpad - 5. díl - Zpracování PET láhví
 • Aktuální informace k přerušení dodávek elektrické energie
 • Změna dopravy na okružní lince v Českém Krumlově
 • Program Slavností pětilisté růže®

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - červen 2012

KvětenNoviny města Český Krumlov - květen 2012

Květnové číslo Novin vychází 25. května 2012, uzávěrka byla 4. května 2012.

Přečtětě si například

 • Projekt Revitalizace areálu klášterů zdárně pokračuje
 • Rekonstrukce jezu a lávek v centru města
 • Cenu města za rok 2011 získají dvě ženy
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151
 • Projekty podpořené z dotačních programů města Český Krumlov II
 • Slavnosti pětilisté růže ® - informace pro občany a podnikatele
 • UNESCO pro mladou generaci - znalostní soutěž „UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ"/Studijní cesta do Paříže 16. - 20. dubna 2012
 • Dnes a zítra na rallye - lanovkou, vrtulníkem a pro ceny (25. a 26. května 2012)
 • Třídíme odpad - 4. díl - Třídění plastů
 • Veřejná zakázka na stavební práce, pronájem nebyt. prostorů a prodej bytů
 • Personální změny v zastupitelstvu města
 • Slavnosti pětilisté růže ® - rámcový program

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - květen 2012

DubenNoviny města Český Krumlov - duben 2012

Dubnové číslo Novin vychází 20. dubna 2012, uzávěrka byla 30. března 2012.

Přečtětě si například

 • Kouzelný Krumlov
 • Rekonstrukce jezu a lávek v centru města
 • Jarní úklid
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - DDM Český Krumlov
 • Informace pro zájemce o účast v průvodu Slavností pětilisté růže
 • Novináří udělili Českému Krumlovu Zlaté jablko FIJET
 • Podnikatelské aktivity ČKRF
 • Mapa pro občany a podnikatele na webových stránkách města
 • Vítání občánků
 • Projekty podpořené z dotačních programů města Český Krumlov
 • Rallye Český Krumlov slaví čtyřicáté narozeniny
 • Pozvánka na férovou snídani
 • Cestování dětí do zahraničí po 26. červnu 2012
 • Třídíme odpad - 3. díl - recyklace odpadů
 • Výběrová řízení, veřejné zakázky

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - duben 2012

BřezenNoviny města Český Krumlov - březen 2012

Březnové číslo Novin vychází 23. března 2012, uzávěrka byla 2. března 2012.

Přečtětě si například

 • Kino J&K Český Krumlov promítá digitálně
 • Rekonstrukce jezu a lávek v centru města
 • Studenti promítají filmy o lidských právech
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - ZUŠ Český Krumlov, pokračování
 • UNESCO pro mladou generaci - Znalostní soutěž UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ
 • Slovo kronikáře města Filipa Putschögla
 • Jak se chovat při oznámení trestních událostí či napadení zvířetem
 • Třídíme odpad - 2. díl - Legislativa města
 • Nominace na cenu města zasílejte do konce března
 • Nový vedoucí Odboru dopravy
 • Kulturní tipy

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - březen 2012

Stáhněte si celé znění článku "Slovo kronikáře města Filipa Putschögla" ze strany 5 Novin ve formátu *.pdf: Slovo kronikáře města Filipa Putschögla

ÚnorNoviny města Český Krumlov - únor 2012

Únorové číslo Novin vychází 17. února 2012, uzávěrka byla 27. ledna 2012.

Přečtětě si například

 • Rekonstrukce jezu a lávek v centru Českého Krumlova
 • Poplatky v roce 2012
 • Krumlovský masopust
 • Cena města Český Krumlov za rok 2011
 • Uzávěrky dotačních programů města
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - ZUŠ Český Krumlov
 • 1992 - 2012 Český Krumlov na Seznamu světového dědictví UNESCO - Vzpomínka na benjamínky
 • Příloha o odpadech
 • Prodej bytů a pronájem nebytových prostor v Českém Krumlově
 • Nový kalendář se starou Šumavou - velkoformátový kalendář 2012 z Fotoateliéru Seidel
 • Nedělní autobusový spoj na hřbitov
 • Změna člena Kontrolního výboru

 

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - únor 2012

Stáhněte si přílohu únorového čísla Novin města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Sociální služby na Českokrumlovsku - anketa

LedenNoviny města Český Krumlov - leden 2012

 

Lednové číslo Novin vychází 20. ledna 2012, uzávěrka byla 3. ledna 2012.

Přečtětě si například

 • Rok 2012 je rokem dvacátého výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO
 • Rozpočet města Český Krumlov v roce 2012
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - ZŠ T. G. Masaryka
 • Město vyhlásilo dotační programy pro rok 2012
 • E-Management plán nabízí novou mapovou aplikaci a souhrnné informace k památce UNESCO
 • Sociální dávky vyplácí od ledna Úřad práce
 • Prodej rezidentských a abonentních parkovacích karet byl zahájen
 • Třídíme odpad - 1. díl
 • Prodej bytů a pronájem nebytových prostor v Českém Krumlově
 • Upozornění pro podnikatele - změna ohlašovací povinnosti o produkci a nakládání s odpady

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - leden 2012

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov