aktualizováno 14. 12. 2012

Noviny města Český Krumlov 2012

Noviny města Český Krumlov vydává město Český Krumlov. V tištěné podobě vychází každý měsíc kromě července a jsou zdarma distribuovány do schránek českokrumlovských domácností a institucí. Do února 2011 vycházely Noviny pod názvem Zpravodaj.

Evidenční číslo Ministerstva kultury České republiky E 146 14. 

Další číslo vychází 25. ledna 2013. Uzávěrka je 4. ledna 2013.

Na koho se obrátit?

Odpovědný redaktor:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Petra Nestávalová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121

e-mail: noviny@ckrumlov.cz

webové stránky Novin: www.ckrumlov.cz/noviny

Pravidla a ceník inzerce

Termíny vydání Novin města Český Krumlov

 25. 1. / 25. 2. / 22. 3. / 12. 4. / 24. 5. / 21. 6. / 23. 8. / 20. 9. / 25. 10. / 22. 11. / 13. 12. 2013

ProsinecNoviny města - prosinec 2012 - titulní strana

Prosincové číslo vychází 14. prosince 2012, uzávěrka byla 26. listopadu 2012

Přečtěte si například

 • Přání starosty města Český Krumlov
 • Seriál o odborech a dděleních Městského úřadu Český Krumlov - Odbor kancelář tajemníka
 • Lávky spojující centrum města s Jelení zahradou opět otevřeny
 • Propojení Centrálního registru vozidel s Informačním systémem základních registrů
 • Stavební úpravy Jelení zahrady a rekontstrukce lávky u pivovaru byly zahájeny
 • Ohlédnutí za Svatomartinským hodováním, Festivalem vína Český Krumlov
 • 4.díl seriálu k letošnímu 20. výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na seznam Světového dědictví UNESCO
 • Značka UNESCO sluší Českému Krumlovu už 20 let
 • Třídíme odpady - 10. díl - rekapitulace

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - prosinec 2012

Listopad Noviny města - listopad 2012 - titulní strana

Listopadové číslo vychází 23. listopadu 2012, uzávěrka byla 2. listopadu 2012

Přečtěte si například

 • Advent a Vánoce 2012 v Českém Krumlově
 • Seriál o odborech a odděleních Městského úřadu Český Krumlov - Odbor financí
 • Město investuje peníze z prodaného majetku zpět a přidává k nim další miliony
 • Týden sociálních služeb v Domově pro seniory v Kaplici
 • Výzva k solidaritě - chcete poskytnout pomoc?
 • Volné bytové prostory města Český Krumlov k pronájmu
 • Dvacet let se znakem UNESCO
 • Vánoční režim Městského úřadu Český Krumlov
 • Pozvánky města Český Krumlov
 • Upozornění Městské policie Český Krumlov
 • Zveme Vás do Městského divadla na adventní dárky
 • Třídíme odpad - 9. díl - Nápojové kartony

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - listopad 2012

ŘíjenNoviny města Český Krumlov - říjen 2012

Říjnové číslo vychází 23. října 2012, uzávěrka byla 4. října 2012

Přečtěte si například

 • Svatomartinské hodování 2012 a Festival vína Český Krumlov
 • Seriál o odborech a odděleních Městského úřadu Český Krumlov - Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Upozornění - doprava na okružní lince v Českém Krumlově
 • Připomenutí Dne vzniku samostatného Československého státu
 • Slavnosti pětilisté růže 2012 skončily s kladným finančním výsledkem
 • Setkání partnerských měst 2012 ve slovinském Slovenj Gradci
 • Výročí zapsání Českého Krumlova mezi památky UNESCO pohledem historika
 • Vrcholí projekt UNESCO pro mladou generaci
 • Pozvánka na mezinárodní konferenci Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO
 • Kiwanis klub děkuje Krumlovským za pomoc Japonsku
 • Třídíme odpad - 8. díl - Recyklace papíru
 • Město schválilo plán zimní údržby
 • Upozornění na odstranění dřevin
 • Volné nebytové prostory k pronájmu na sídlišti Mír

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - říjen 2012

ZáříNoviny města - září 2012 - titulní strana

Zářijové číslo vychází 21. září 2012, uzávěrka byla 31. září 2012

Přečtěte si například

 • Svatováclavské slavnosti 2012 - pozvánka a kompletní program akce
 • Seriál o odborech a odděleních Městského úřadu Český Krumlov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 • Upozornění zdravotně postiženým občanům
 • Volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje
 • Projekty města dotované z grantových programů Jihočeského kraje
 • Dotace na obnovu kulturních památek
 • Seriál k 20. výročí zápisu historického centra Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO
 • Pozvánka na Vítání občánku a na výstavu "Díky Fair Trade"
 • Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2012
 • MHF Český Krumlov vstoupil do třetího desetiletí
 • Dopravní omezení na území města Český Krumlov a v jeho správním obvodu
 • Desátý ročník vodáckého maratonu v říjnu opět obsadí Vltavu
 • Třídíme odpad - 7. díl - recyklace skla
 • Aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky města Český Krumlov

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - září 2012

Červenec, srpenNoviny srpen 2012

Letní dvojčíslo Novin vychází 24. srpna 2012, uzávěrka byla 3. srpna 2012.

Přečtěte si například

 • Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti je opět otevřena
 • Základní umělecká škola Český Krumlov koncertovala ve Slovinsku
 • Protipovodňová opatření na řece Vltavě - město rozhodne o dalších krocích
 • Třetí etapa oprav střechy objektu základní školy T. G. Masaryka byla zahájena
 • Lávka přes Vltavu u pivovaru a pravobřežní část Jelení zahrady brzy doznají velkých změn
 • Opravy mateřských a základních škol v Českém Krumlově během letních prázdnin 2012
 • Plánované investiční akce města Český Krumlov v letošním roce
 • Den s handicapem, den bez bariér na zámku Český Krumlov
 • Pomozte nám uspořádat výstavu v rámci Týdne knihoven
 • Farmářské trhy v Českém Krumlově
 • Dny evropského dědictví 2012 v Českém Krumlově
 • Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a Komedianti s José Curou
 • Třídíme odpad - 6. díl - Zpětný odběr a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů
 • Upozornění pro podnikatele - průběžná evidence odpadů
 • Aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky města Český Krumlov
 • Městský úřad pro občany rozšířil vyvolávací a objednávkový systém
 • Kulturní tipy
 • Pozvánka na Svatováclavské slavnosti

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - srpen 2012 

ČervenNoviny města Český Krumlov - červen 2012

Červnové číslo Novin vychází 22. června 2012, uzávěrka byla 7. června 2012.

Přečtěte si například

 • Pozvánka na Slavnosti pětilisté růže®
 • Základní umělecká škola Český Krumlov koncertovala ve Slovinsku
 • Město Český Krumlov vyhlásilo výběrové řízení na pronájem kina
 • UNESCO pro mladou generaci - soutěž "UNES-CO VÍŠ a ZNÁŠ" vyvrcholila v Paříži
 • UNESCO pro mladou generaci - soutěžní přehlídka umělecké tvorby dětí a mládeže „ŽIVOT V PAMÁTKÁCH"
 • Projekty podpořené z dotačních programů města Český Krumlov III - Program podpory sociálních a souvisejících služeb
 • Letní kulturní příloha - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov vstupuje do třetího desetiletí
 • Letní kulturní příloha - 26. Festival komorní hudby Český Krumlov 29. 6.-7. 7. 2012
 • Prostředky z Operačního programu - Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) pomohly i v Českém Krumlově
 • Uzávěrka kulturních grantů
 • Výpadek centrálního registru vozidel
 • Ceremoniál Ceny města
 • Nová zastupitelka města
 • Aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky města Český Krumlov
 • Třídíme odpad - 5. díl - Zpracování PET láhví
 • Aktuální informace k přerušení dodávek elektrické energie
 • Změna dopravy na okružní lince v Českém Krumlově
 • Program Slavností pětilisté růže®

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - červen 2012

KvětenNoviny města Český Krumlov - květen 2012

Květnové číslo Novin vychází 25. května 2012, uzávěrka byla 4. května 2012.

Přečtětě si například

 • Projekt Revitalizace areálu klášterů zdárně pokračuje
 • Rekonstrukce jezu a lávek v centru města
 • Cenu města za rok 2011 získají dvě ženy
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151
 • Projekty podpořené z dotačních programů města Český Krumlov II
 • Slavnosti pětilisté růže ® - informace pro občany a podnikatele
 • UNESCO pro mladou generaci - znalostní soutěž „UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ"/Studijní cesta do Paříže 16. - 20. dubna 2012
 • Dnes a zítra na rallye - lanovkou, vrtulníkem a pro ceny (25. a 26. května 2012)
 • Třídíme odpad - 4. díl - Třídění plastů
 • Veřejná zakázka na stavební práce, pronájem nebyt. prostorů a prodej bytů
 • Personální změny v zastupitelstvu města
 • Slavnosti pětilisté růže ® - rámcový program

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - květen 2012

DubenNoviny města Český Krumlov - duben 2012

Dubnové číslo Novin vychází 20. dubna 2012, uzávěrka byla 30. března 2012.

Přečtětě si například

 • Kouzelný Krumlov
 • Rekonstrukce jezu a lávek v centru města
 • Jarní úklid
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - DDM Český Krumlov
 • Informace pro zájemce o účast v průvodu Slavností pětilisté růže
 • Novináří udělili Českému Krumlovu Zlaté jablko FIJET
 • Podnikatelské aktivity ČKRF
 • Mapa pro občany a podnikatele na webových stránkách města
 • Vítání občánků
 • Projekty podpořené z dotačních programů města Český Krumlov
 • Rallye Český Krumlov slaví čtyřicáté narozeniny
 • Pozvánka na férovou snídani
 • Cestování dětí do zahraničí po 26. červnu 2012
 • Třídíme odpad - 3. díl - recyklace odpadů
 • Výběrová řízení, veřejné zakázky

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - duben 2012

BřezenNoviny města Český Krumlov - březen 2012

Březnové číslo Novin vychází 23. března 2012, uzávěrka byla 2. března 2012.

Přečtětě si například

 • Kino J&K Český Krumlov promítá digitálně
 • Rekonstrukce jezu a lávek v centru města
 • Studenti promítají filmy o lidských právech
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - ZUŠ Český Krumlov, pokračování
 • UNESCO pro mladou generaci - Znalostní soutěž UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ
 • Slovo kronikáře města Filipa Putschögla
 • Jak se chovat při oznámení trestních událostí či napadení zvířetem
 • Třídíme odpad - 2. díl - Legislativa města
 • Nominace na cenu města zasílejte do konce března
 • Nový vedoucí Odboru dopravy
 • Kulturní tipy

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - březen 2012

Stáhněte si celé znění článku "Slovo kronikáře města Filipa Putschögla" ze strany 5 Novin ve formátu *.pdf: Slovo kronikáře města Filipa Putschögla

ÚnorNoviny města Český Krumlov - únor 2012

Únorové číslo Novin vychází 17. února 2012, uzávěrka byla 27. ledna 2012.

Přečtětě si například

 • Rekonstrukce jezu a lávek v centru Českého Krumlova
 • Poplatky v roce 2012
 • Krumlovský masopust
 • Cena města Český Krumlov za rok 2011
 • Uzávěrky dotačních programů města
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - ZUŠ Český Krumlov
 • 1992 - 2012 Český Krumlov na Seznamu světového dědictví UNESCO - Vzpomínka na benjamínky
 • Příloha o odpadech
 • Prodej bytů a pronájem nebytových prostor v Českém Krumlově
 • Nový kalendář se starou Šumavou - velkoformátový kalendář 2012 z Fotoateliéru Seidel
 • Nedělní autobusový spoj na hřbitov
 • Změna člena Kontrolního výboru

 

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - únor 2012

Stáhněte si přílohu únorového čísla Novin města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Sociální služby na Českokrumlovsku - anketa

LedenNoviny města Český Krumlov - leden 2012

 

Lednové číslo Novin vychází 20. ledna 2012, uzávěrka byla 3. ledna 2012.

Přečtětě si například

 • Rok 2012 je rokem dvacátého výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO
 • Rozpočet města Český Krumlov v roce 2012
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - ZŠ T. G. Masaryka
 • Město vyhlásilo dotační programy pro rok 2012
 • E-Management plán nabízí novou mapovou aplikaci a souhrnné informace k památce UNESCO
 • Sociální dávky vyplácí od ledna Úřad práce
 • Prodej rezidentských a abonentních parkovacích karet byl zahájen
 • Třídíme odpad - 1. díl
 • Prodej bytů a pronájem nebytových prostor v Českém Krumlově
 • Upozornění pro podnikatele - změna ohlašovací povinnosti o produkci a nakládání s odpady

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - leden 2012

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: