aktualizováno 19. 6. 2013

Informace k pokračování rekonstrukce jezu Jelení lávka v Českém Krumlově

Aktualizováno 19.6.2013

Během včerejšího dopoledne byla ze dna Vltavy vyzvednuta hlavní překážka - staveništní most pod jezem, který se vlivem povodně sesunul na dno řeky. Stavební firma, do pátku 21. června do 12 hodin, ještě prohledá dno pod jezem na výjezdu z jezové propusti a pokud možno odstraní z plavební dráhy nebezpečné panely, kameny, kmeny a podobné překážky naplavené povodní. Od sobotního rána bude průjezd propustí technicky možný. Přesto nadále platí, že jez je ve výstavbě a případné splouvání jezové propusti je výhradně na vlastní nebezpečí (propust není zcela dokončena, není zkolaudována, stále se jedná o průjezd staveništěm jezu). Stavba navíc bude v souvislosti s dokončováním pohyblivého jezu v průběhu léta opakovaně manipulovat s jezem a jeho hrazením, měnit hladinu v jezové zdrži, a z toho důvodu nebude jezovou propustí protékat voda. Důrazně doporučujeme všem vodákům v zájmu vlastní bezpečnosti plavidla přes jez raději přenášet, a to trasou po levém břehu Vltavy, která bude do pátečního odpoledne obnovena a znovu vyznačena. Možnost přenášení vpravo se z důvodu konání Slavností pětilisté růže ruší!

Dokončení vlastní stavby jezu je v tuto chvíli závislé na rozsahu povodňových škod. Průzkum a vyhodnocení škod bude možný až v příštím týdnu, po dalším snížení odtoku z VD Lipno II. Z rozsahu škod vyplyne časová náročnost dokončení stavby a vykonání všech provozních zkoušek pohyblivého jezového uzávěru. V tuto chvíli je prodloužen termín dokončení stavby do 26. 8. 2013 a nelze vyloučit, že po zmapování povodňových škod se tento termín bude ještě měnit.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov