aktualizováno 18. 5. 2011

Prodej bytu 3+1

aktualizováno 18.05.2011

Město Český Krumlov oznamuje záměr prodat formou výběrového řízení nejvyšší nabídce byt v Českém Krumlově. 

Byt č. 160/2 o velikosti 69 m2, 3+1 s příslušenstvím v prvním poschodí domu č.p. 160, ulice Lipová, je v dobrém stavu v panelovém domě na sídlišti Mír. Dům je nově zateplený, byty mají nová okna, sklepní kóje. Nabízený byt je volný. Součástí prodeje budou i spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a podíly na stavební parcele.

Podmínky

Zájemce o koupi uvedené bytové jednotky doručí městu Český Krumlov na doručovací adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku a investic, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov ve lhůtě do 20. 7. 2011 nabídku, která bude obsahovat:

  • jméno
  • adresu
  • datum narození zájemce
  • v případě právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku
  • označení bytové jednotky číslem (160/2)
  • návrh kupní ceny, která nebude nižší než 700 000 Kč

Nabídku je třeba doručit v zalepené obálce viditelně označené "Výběrové řízení - prodej bytu".

Na koho se obrátit?

Bližší informace a případnou prohlídku bytu je možné dojednat u:


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov