aktualizováno 2. 9. 2009

Město podpoří podzimní kulturní nabídku

2. září 2009

Zastupitelé a radní města Český Krumlov schválili finanční příspěvky druhého kola kulturních grantů. Šest projektů získalo téměř 150 tisíc Kč. Z Programu podpory kultury města Český Krumlov byly v druhém kole podpořeny: Adventní koncert folklórního souboru Růže a dětského folklórního souboru Jitřenka, Koncertní podzim Základní umělecké školy Český Krumlov, Výtvarný podzim v Boudě, sympozium Egon Schiele Art Centrum - Visegrad 2009, výstava v Egon Schiele Art Centru ke stému výročí narození Karla Valtera a projekt Zářící Jazz Advent. „V druhém kole kulturních grantů se snažíme podporovat akce, které se konají mimo hlavní sezónu. Všechny vybrané projekty rozšíří nabídku kulturních akcí v Českém Krumlově na podzim a v zimě," sdělila místostarostka Jitka Zikmundová.

„Každý projekt a každá podaná žádost byly posuzovány dle kritérií a způsobem uvedeným v Zásadách a pravidlech pro poskytování podpor z rozpočtu města Český Krumlov, schválených zastupitelstvem města podle výkonnostních kritérií, kterými jsou zejména hledisko zachování různorodosti a pestrosti kulturních projevů ve městě, podpora profesionální i neprofesionální kultury, význam pro město nebo rozpočtová přiměřenost projektu," vysvětlil Filip Putschögl z oddělení Kancelář starosty.  Návrhy na udělení dotace předložila hodnotitelská komise rady města na jednání rady města (popř. zastupitelstva města), které rozhodly o udělení či neudělení finanční podpory.

Schéma grantového programu na podporu kultury vychází z Programu podpory kultury a záměru města Český Krumlov podpořit kulturní život a podpořit akce konající se mimo sezónu, zejména od října do prosince. Zásady grantového programu byly schváleny zastupitelstvem města.

Druhé kolo grantového Programu podpory kultury z rozpočtu města Český Krumlov s názvem Zářící podzim v Českém Krumlově vyhlásilo dva řádné okruhy - Mladí mladým a Od podzimu do nového roku.

Výsledky 2. kola

  1. Mladí mladým (aktivní zapojení mládeže do kulturního života města formou přímé účasti)

Žadatel

Projekt

Schválená částka Kč

Folklorní klub - soubor Růže Český Krumlov

Adventní koncert folklórního souboru Růže a dětského folklórního souboru Jitřenka

10.000

 

  1. Od podzimu do nového roku (rozšíření kulturní nabídky pro širokou veřejnost)

Žadatel

Projekt

Schválená částka Kč

Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově

Koncertní podzim ZUŠ Český Krumlov

30.000

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.        

Výtvarný podzim v Boudě

20.000

 

Egon Schiele Art Centrum

Visegrad Sympozium 2009

29.500

 

Egon Schiele Art Centrum

Karel Valter (1909-2006), výstava ke 100. výročí narození

45.000

 

Jazzky Krumlov o.s.

Zářící Jazz Advent

15.000

 

Kromě finanční subvence město Český Krumlov podporuje kulturní činnost i nefinančně, např. marketingově (propagace v KUK - kulturním měsíčníku, Zpravodaji, v databázi akcí na www.ckrumlov.cz/akce), asistencí Městské policie zajišťuje bezpečnost během akcí a spoluprací s odbory Městského úřadu Český Krumlov obstarává úklid města, zábory veřejného prostranství, řešení dopravy atd. Více informací o grantových programech města Český Krumlov se dozvíte na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/granty2009.

Město Český Krumlov grantově podporuje také další oblasti, například sport, ekologickou výchovu, volný čas a bezpečí nebo sociální služby v rámci 2. komunitního plánu. Souhrnné informace o grantových programech vypsaných městem Český Krumlov a o dalších programech finanční podpory jsou k dispozici na internetu na www.ckrumlov.cz/granty2009

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov