aktualizováno 2. 9. 2009

Město podpoří podzimní kulturní nabídku

2. září 2009

Zastupitelé a radní města Český Krumlov schválili finanční příspěvky druhého kola kulturních grantů. Šest projektů získalo téměř 150 tisíc Kč. Z Programu podpory kultury města Český Krumlov byly v druhém kole podpořeny: Adventní koncert folklórního souboru Růže a dětského folklórního souboru Jitřenka, Koncertní podzim Základní umělecké školy Český Krumlov, Výtvarný podzim v Boudě, sympozium Egon Schiele Art Centrum - Visegrad 2009, výstava v Egon Schiele Art Centru ke stému výročí narození Karla Valtera a projekt Zářící Jazz Advent. „V druhém kole kulturních grantů se snažíme podporovat akce, které se konají mimo hlavní sezónu. Všechny vybrané projekty rozšíří nabídku kulturních akcí v Českém Krumlově na podzim a v zimě," sdělila místostarostka Jitka Zikmundová.

„Každý projekt a každá podaná žádost byly posuzovány dle kritérií a způsobem uvedeným v Zásadách a pravidlech pro poskytování podpor z rozpočtu města Český Krumlov, schválených zastupitelstvem města podle výkonnostních kritérií, kterými jsou zejména hledisko zachování různorodosti a pestrosti kulturních projevů ve městě, podpora profesionální i neprofesionální kultury, význam pro město nebo rozpočtová přiměřenost projektu," vysvětlil Filip Putschögl z oddělení Kancelář starosty.  Návrhy na udělení dotace předložila hodnotitelská komise rady města na jednání rady města (popř. zastupitelstva města), které rozhodly o udělení či neudělení finanční podpory.

Schéma grantového programu na podporu kultury vychází z Programu podpory kultury a záměru města Český Krumlov podpořit kulturní život a podpořit akce konající se mimo sezónu, zejména od října do prosince. Zásady grantového programu byly schváleny zastupitelstvem města.

Druhé kolo grantového Programu podpory kultury z rozpočtu města Český Krumlov s názvem Zářící podzim v Českém Krumlově vyhlásilo dva řádné okruhy - Mladí mladým a Od podzimu do nového roku.

Výsledky 2. kola

  1. Mladí mladým (aktivní zapojení mládeže do kulturního života města formou přímé účasti)

Žadatel

Projekt

Schválená částka Kč

Folklorní klub - soubor Růže Český Krumlov

Adventní koncert folklórního souboru Růže a dětského folklórního souboru Jitřenka

10.000

 

  1. Od podzimu do nového roku (rozšíření kulturní nabídky pro širokou veřejnost)

Žadatel

Projekt

Schválená částka Kč

Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově

Koncertní podzim ZUŠ Český Krumlov

30.000

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.        

Výtvarný podzim v Boudě

20.000

 

Egon Schiele Art Centrum

Visegrad Sympozium 2009

29.500

 

Egon Schiele Art Centrum

Karel Valter (1909-2006), výstava ke 100. výročí narození

45.000

 

Jazzky Krumlov o.s.

Zářící Jazz Advent

15.000

 

Kromě finanční subvence město Český Krumlov podporuje kulturní činnost i nefinančně, např. marketingově (propagace v KUK - kulturním měsíčníku, Zpravodaji, v databázi akcí na www.ckrumlov.cz/akce), asistencí Městské policie zajišťuje bezpečnost během akcí a spoluprací s odbory Městského úřadu Český Krumlov obstarává úklid města, zábory veřejného prostranství, řešení dopravy atd. Více informací o grantových programech města Český Krumlov se dozvíte na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/granty2009.

Město Český Krumlov grantově podporuje také další oblasti, například sport, ekologickou výchovu, volný čas a bezpečí nebo sociální služby v rámci 2. komunitního plánu. Souhrnné informace o grantových programech vypsaných městem Český Krumlov a o dalších programech finanční podpory jsou k dispozici na internetu na www.ckrumlov.cz/granty2009

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: