aktualizováno 18. 6. 2009

Vodáckou sezónu práce na Vltavě neohrozí

18. června 2009

Ilustrační mapa - prohrábka Vltavy pod jezemProtipovodňová opatření v Českém Krumlově si opět vyžádají vypuštění zdrže jezu pod zámkem. Na koordinační schůzce mezi městem Český Krumlov, Povodím Vltavy, společností Zvánovec a zástupci podnikatelů v cestovním ruchu byl nalezen kompromis, který neohrozí proplouvání vodáků Českým Krumlovem a urychlí odstranění provizorní panelové cesty z lokality Na Vaře. Od pondělí 22. června začne stavební firma vypouštět zdrž jezu pod zámkem a připravovat průplav pro vodáky u jezu u Benešova mostu.

„Dohodli jsme se zástupci vodácké veřejnosti, že pod jezem u Benešova mostu provizorně prohloubíme dno tak, aby byla dostatečně vysoká hladina vody a jez bylo možné bezpečně splout," sdělil Miloslav Šafář ze společnosti Zvánovec. Nezbytnost těchto stavebních úprav potvrdil i Radek Štovíček z místní půjčovny lodí: „Když je vypuštěná zdržu jezu pod zámkem, tak není hladina vody pod jezem u Benešova mostu dostatečně vysoká a nedá se splouvat. Proto od 22. do 23. června stavební firma prohloubí průplav pro vodáky." Od pondělí 29. června budou zahájeny dláždicí a stabilizační práce na pravém břehu u jezu pod zámkem. Podle dodavatelské firmy by měla být zdrž jezu vypuštěna zhruba 3 měsíce. Poté bude část řeky od Benešova mostu k jezu pod zámkem stavebně dokončena, dále budou probíhat práce na komunikaci a do začátku zimy bude možné odstranit provizorní panelovou komunikaci na Vaře a na Benešově mostu.

„Pokoušeli jsme se pracovat pod hladinou vody a s částečným lokálním přehrazením, ale celý proces zadláždění a stabilizace svahů je technologicky velmi náročný, že nemůžeme pokračovat bez vypuštění zdrže jezu pod zámkem," doplnil Miloslav Šafář ze společnosti Zvánovec.

Podle místostarostky Českého Krumlova Jitky Zikmundové bude mít společné řešení koordinačního týmu příznivý dopad na život ve městě. „Našli jsme společně takové řešení, které vyhovuje všem stranám - investorovi, stavební firmě, provozovatelům vodáckých půjčoven a podnikatelské veřejnosti v cestovním ruchu. Podnikatelům a obyvatelům na Vaře, ale i lidem, kteří jezdí nebo prochází přes Benešův most do centra, se jistě uleví, když jim stavební firma do zimního období odstraní panely z komunikací a přestanou kolem jezdit těžké stroje," doplnila Zikmundová.

V tuto chvíli pokračují práce na pravém břehu řeky od jezu pod zámkem směrem po proudu. Vodáci mohou sjíždět řeku po její levé polovině. Stavební firma upozorňuje vodáckou veřejnost, aby dbala zvýšené opatrnosti u brodu na Fortně, protože přes brod může přejíždět stavební mechanizace.

Změny v projektu protipovodňových opatření

V projektu protipovodňových opatření dojde k několika změnám. „Na základě žádostí Národního památkového ústavu, Českokrumlovského rozvojového fondu a občanů města Český Krumlov bude v projektu protipovodňových opatření navrženo několik změn," sdělil Martin Poláček z Povodí Vltavy::

  • Bude změněna technologie spárování kamenné dlažby po celé délce úpravy. Nad běžnou hladinou vody bude původně navržené spárování kamenné dlažby nahrazeno prosypáním spár humusem a osetím travním semenem.
  • V lokalitě u dětského hřiště pod Benešovým mostem bude upraveno opevnění břehu pro možnost rekreačního využití (zmírnění sklonu opevnění, osazení schodiště, vytvoření místa pro skluzavku atd.).
  • V lokalitě „Na ostrově" bude snížena povodní strana ostrova, dojde k vytvoření přirozeného mírného sklonu ostrova směrem k hladině řeky.
  • Opevnění pilíře Lazebnického mostu bude prodlouženo tak, že za pilířem mostu vznikne nový zatravněný „ostrov".
  • Na konci opevnění u pivovaru bude vytvořen sjezd do koryta řeky
  • V rámci břehových opevnění bude rozšířen počet vázacích kruhů pro rekreační lodě.
  • Tesané kamenné prvky nalezené při prohrábce v korytě řeky budou zakomponovány do břehového opevnění a využity zejména k osazení vázacích kruhů

Město Český Krumlov, investor Povodí Vltavy a dodavatelská společnost Zvánovec pořádají pravidelná pracovní setkání, aby se minimalizovaly negativních dopady na život ve městě. „Každých čtrnáct dní diskutujeme nad harmonogramem prací, řešíme případné problémy a snažíme se průběžně informovat obyvatele i podnikatele v Českém Krumlově. Kdokoli se na nás může se svým problémem obrátit. Všechna rozhodnutí a všechny kroky na prohrábce Vltavy podniká investor i dodavatel v součinnosti s městem. Operativně společně řešíme i kolizní situace během samotné stavby nebo její přípravy. Pro celé město jsou takovéto stavební zásahy velkou zátěží, ale domnívám se, že společnými silami se nám daří nacházet kompromisní řešení. Snažíme se včas informovat širokou veřejnost o chystaných opatřeních," doplnila místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová. Průběžně aktualizované informace o úpravě koryta a prohrábce řeky Vltavy jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava.

Protipovodňová opatření prvních dvou etap (prohrábka a zpevnění svahů) byla zahájena 4. května 2009, příprava stavby začala o dva týdny dříve. Investice těchto dvou etap si vyžádají 86 milionů Kč. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy. Realizátorem stavebních prací je společnost Zvánovec, a.s. Povinnost pečovat o koryta vodních toků, odstraňovat překážky odtoku vody a zajišťovat úpravu koryt stanovuje správcům toků zákon o vodách. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: