aktualizováno 16. 11. 2016

Výpadky tepla na sídlišti Mír nehrozí, město ale situaci nepodceňuje

aktualizace 16. 11. 2016

4.listopadu 2016 Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl zrušit povolení provozu teplárny Carthamus a.s. v Domoradicích, což může ovlivnit další provozování energobloku, potažmo dodávek tepla do lokality sídliště Mír v Českém Krumlově. Dle zainteresovaných institucí výpadek v dodávkách tepla do domů a bytů nehrozí, nicméně město Český Krumlov je v případě krizové situace připraveno zajistit náhradní opatření.

Na úřední desce Krajského soudu v Českých Budějovicích je od pátku 4. listopadu zveřejněna výroková část rozsudku, kterou se ruší rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu Jihočeského kraje o povolení provozu teplárny Carthamus a.s., stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na Českokrumlovsku. Právě zápach a znečištění ovzduší z energobloku byly častými stížnostmi ze stran krumlovských obyvatel. Nelze dovozovat, jaké důvody soud k jeho vynesení vedly, jakmile však bude odůvodnění rozsudku vyhotoveno a doručeno všem účastníkům řízení, nabude rozsudek právní moci. Tento výrok soudu může ovlivnit další provozování energobloku, potažmo dodávek tepla do lokality sídliště Mír v Českém Krumlově.

Město Český Krumlov ani Městský úřad Český Krumlov nejsou účastníky výše uvedeného řízení, ani správním orgánem, který by věc řešil. Věc nyní leží v rukou společnosti Carthamus a.s. jako provozovatele energobloku a Krajského úřadu Jihočeského kraje, který dle rozsudku bude v řízení o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší v konečném důsledku dále rozhodovat.

Vedení města Český Krumlov si je nicméně vědomo odpovědnosti za své občany, a proto se snaží být intenzivně nápomocno vyřešení dané věci, byť jeho možnosti jsou z výše uvedeného důvodu značně omezené. V současné době probíhají konkrétní konzultace mezi městem a Energetickým regulačním úřadem o možnostech řešení. Pracovníci krizového řízení připravují i přechodná nouzová opatření, která by měla předejít případnému výpadku v dodávkách tepla. „Situace je vážná, ale město Český Krumlov využije veškerých prostředků, které má k dispozici, aby dopady na obyvatele sídliště Mír byly minimální. Jsme však přesvědčeni, že se řešení najde a k výpadku nedojde," podotkl starosta města Dalibor Carda.

Hlavním předmětem podnikání společnosti Carthamus je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok-Přísečná v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Teplárna Přísečná provozuje dva kotle o celkovém instalovaném výkonu 38,08 MWt, jedná se o biomasový kotel a uhelný kotel, který se používá ve špičkách pro zabezpečení plynulé dodávky tepla a teplé užitkové vody. Teplo ve formě páry dodáváno do průmyslové zóny v Domoradicích a do města Český Krumlov. Elektrická energie je vyráběna z biomasy.

V roce 2015 prodala společnost 137 390 GJ tepelné energie. Bylo spáleno 1 095 526 GJ biomasy a bylo prodáno 64 266 MWh elektrické energie. Současná situace se týká cca 800 bytových jednotek a několik komerčních provozů.

O dalším vývoji budeme neprodleně informovat na webových stránkách www.ckrumlov.cz/dodavky_tepla

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte tiskového mluvčího společnosti Carthamus, a.s. Zbyňka Škodáčka, tel. 734 141 105, e-mail: skodacek@carthamusas.cz.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov