aktualizováno 16. 11. 2016

Výpadky tepla na sídlišti Mír nehrozí, město ale situaci nepodceňuje

aktualizace 16. 11. 2016

4.listopadu 2016 Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl zrušit povolení provozu teplárny Carthamus a.s. v Domoradicích, což může ovlivnit další provozování energobloku, potažmo dodávek tepla do lokality sídliště Mír v Českém Krumlově. Dle zainteresovaných institucí výpadek v dodávkách tepla do domů a bytů nehrozí, nicméně město Český Krumlov je v případě krizové situace připraveno zajistit náhradní opatření.

Na úřední desce Krajského soudu v Českých Budějovicích je od pátku 4. listopadu zveřejněna výroková část rozsudku, kterou se ruší rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu Jihočeského kraje o povolení provozu teplárny Carthamus a.s., stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na Českokrumlovsku. Právě zápach a znečištění ovzduší z energobloku byly častými stížnostmi ze stran krumlovských obyvatel. Nelze dovozovat, jaké důvody soud k jeho vynesení vedly, jakmile však bude odůvodnění rozsudku vyhotoveno a doručeno všem účastníkům řízení, nabude rozsudek právní moci. Tento výrok soudu může ovlivnit další provozování energobloku, potažmo dodávek tepla do lokality sídliště Mír v Českém Krumlově.

Město Český Krumlov ani Městský úřad Český Krumlov nejsou účastníky výše uvedeného řízení, ani správním orgánem, který by věc řešil. Věc nyní leží v rukou společnosti Carthamus a.s. jako provozovatele energobloku a Krajského úřadu Jihočeského kraje, který dle rozsudku bude v řízení o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší v konečném důsledku dále rozhodovat.

Vedení města Český Krumlov si je nicméně vědomo odpovědnosti za své občany, a proto se snaží být intenzivně nápomocno vyřešení dané věci, byť jeho možnosti jsou z výše uvedeného důvodu značně omezené. V současné době probíhají konkrétní konzultace mezi městem a Energetickým regulačním úřadem o možnostech řešení. Pracovníci krizového řízení připravují i přechodná nouzová opatření, která by měla předejít případnému výpadku v dodávkách tepla. „Situace je vážná, ale město Český Krumlov využije veškerých prostředků, které má k dispozici, aby dopady na obyvatele sídliště Mír byly minimální. Jsme však přesvědčeni, že se řešení najde a k výpadku nedojde," podotkl starosta města Dalibor Carda.

Hlavním předmětem podnikání společnosti Carthamus je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok-Přísečná v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Teplárna Přísečná provozuje dva kotle o celkovém instalovaném výkonu 38,08 MWt, jedná se o biomasový kotel a uhelný kotel, který se používá ve špičkách pro zabezpečení plynulé dodávky tepla a teplé užitkové vody. Teplo ve formě páry dodáváno do průmyslové zóny v Domoradicích a do města Český Krumlov. Elektrická energie je vyráběna z biomasy.

V roce 2015 prodala společnost 137 390 GJ tepelné energie. Bylo spáleno 1 095 526 GJ biomasy a bylo prodáno 64 266 MWh elektrické energie. Současná situace se týká cca 800 bytových jednotek a několik komerčních provozů.

O dalším vývoji budeme neprodleně informovat na webových stránkách www.ckrumlov.cz/dodavky_tepla

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte tiskového mluvčího společnosti Carthamus, a.s. Zbyňka Škodáčka, tel. 734 141 105, e-mail: skodacek@carthamusas.cz.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: