aktualizováno 2. 5. 2014

Nádoby pro odkládání použitého textilu, hraček a obuvi

Aktualizace 2.5.2014

Dne 29. dubna 2014 byly ve městě rozmístěny nádoby pro odkládání použitého textilu, hraček a obuvi. Nádoby bílé barvy jsou umístěny na sídlišti Plešivec (na stávajícím stanovišti odpadových nádob u autobusové zastávky), v ulici Po Vodě (u mostu u DDM), na sídlišti Mír (tzv. Náměstíčko), sídliště Vyšný (u Českého červeného kříže) a na vlakovém nádraží. Po dobu jednoho měsíce se bude ověřovat využívání nádob. V případě, že se systém sběru použitého textilu, obuvi a hraček osvědčí, bude se dle potřeby rozšiřovat do dalších lokalit.

Do nádob lze odkládat nejen textil pro charitativní využití, ale i již dále nepoužitelný textil včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek i batohů. Dále nádoby slouží i pro odkládání bot a veškerých dětských hraček včetně plastových.

Odložené věci ze sběrných nádob budou poskytnuty Ošacovacímu středisku Českého červeného kříže - šatstvo je distribuováno sociálně slabým spoluobčanům a část je v ošacovacím středisku prodávána. Nevyužitou část ze strany ČČK bude odebírat Nadace Ecotextil a materiál je určen k distribuci do azylových domů, dětských domovů nebo ústavů sociální péče. Textil, který nelze dále využít, míří k ekologické likvidaci, po které se vrací zpět například v podobě hadrů na podlahu nebo jiných znovu využitelných produktů.

Věříme, že občané města Český Krumlov budou tyto nádoby využívat a přispějí tak nejen k prodloužení životního cyklu jednotlivých oděvů, ale zároveň ke snížení množství odpadu ukládaného na skládku komunálního odpadu.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov