aktualizováno 29. 11. 2022

Státní hrad a zámek Český Krumlov hostil výjimečné cvičení složek IZS

V roce 2019 zrealizovaly bezpečnostní a záchranné složky společně s institucemi zabývajícími se péčí o naše historické dědictví cvičení na Státnímu zámku Hluboká nad Vltavou, které bylo v České republice v tomto rozsahu, obsahu a provedení první a ojedinělé. Na myšlenku bezpečnosti nejnavštěvovanějších objektů, které jsou zároveň historickými klenoty země, navazovalo taktické cvičení uspořádané 28. listopadu 2022 na státním zámku Český Krumlov.

Ojedinělé cvičení složek integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje, Národního památkového ústavu a dalších organizací s názvem „Zámek Český Krumlov 2022“ bylo záměrně naplánováno v prostorách jednoho z nejcennějších jihočeských klenotů. Českokrumlovský zámek patří k nejrozsáhlejším ve střední Evropě. Zahrnuje 46 budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří. Celý historický komplex, ke kterému náleží téměř dvanáct a půl hektaru zámeckých zahrad a ostatních ploch, je zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. A nejen historická a společenská hodnota, která je nevyčíslitelná, ale také vysoká míra návštěvnosti a zároveň složitost, různorodost a specifičnost objektu byly důvodem záměru taktického cvičení.

Úkolem cvičících složek bylo vyřešit výbuch nástražného výbušného systému na druhém nádvoří zámku, kde se v prostoru u pokladem výbuchem zraní velké množství osob. Kromě toho se v areálu zámku nacházelo kromě zaměstnanců také několik desítek návštěvníků na prohlídkových trasách, mezi kterými byl ozbrojený pachatel, jež si v průběhu záchranných prací vzal rukojmí. Cvičná situace gradovala nálezem druhého nástražného výbušného systému.

Záchranné složky tak musely řešit záchranu velkého počtu zraněných osob, hašení a následky výbuchu, likvidaci dalšího nástražného systému, který se objevil při pyrotechnické prohlídce, a také eliminaci pachatele se skrytou zbraní, jež si vzal rukojmí.

Cvičení se zúčastnilo více než stovka zasahujících profesionálů, šest desítek figurantů, přes čtyřicet zásahových vozidel všech složek IZS. Policisté nasadili pyrotechnickou službu i zásahovou jednotku. Hasiči vyhlašovali poplach jak profesionální jednotce, tak několika jednotkám SDH obcí. Zdravotnická záchranná služba při ověřování postupů u hromadného postižení osob použila i vozidlo s vybavením pro řešení následků mimořádných událostí. Národní památkový ústav a státní hrad a zámek Český Krumlov prověřovaly činnost svých zaměstnanců.

Průběh cvičení sledovali představitelé všech zúčastněných složek a organizací z různých úrovní řízení.

Průběh cvičení

Mimořádnou událost nahlašují na tísňová čísla 112, 158 a 155 někteří ze „zraněných“ (figuranti) z prostoru II. nádvoří zámku. Na tísňové linky volá také personál zámku, který situaci přímo vidí, a členové bezpečnostní agentury, kteří následně okamžitě začínají postupovat dle standardních provozních postupů stanovených v prostorách zámku.

Po odbavení tísňových volání povolávají operační střediska jednotlivých složek na zámek síly a prostředky, vyrozumívají se navzájem a operační středisko HZS Jihočeského kraje informuje kastelána, který vydává pokyny zaměstnancům k zahájení evakuace návštěvníků ze zámku.

Na místo mimořádné události vyjíždějí jako první Policie ČR místně příslušného obvodního oddělení Český Krumlov, profesionální jednotka HZS Jihočeského kraje ze stanice Český Krumlov a ZZS Jihočeského kraje, územní středisko Český Krumlov.

Operační středisko HZS Jihočeského kraje, jako operační středisko celého integrovaného záchranného systému, vzhledem k informacím vytěžených z tísňových volání, které nesou znaky teroristického útoku, vyhlašuje již v průběhu jízdy prvních jednotek II. stupeň poplachu.

První na zámek přijíždí hlídka Policie ČR. Ve spolupráci se zaměstnanci zámku provádí evakuaci návštěvníků a uzavírá vstupy do zámku. Za nimi přijíždějí českokrumlovští profesionální hasiči následovaní profesionální jednotkou ze stanice Křemže. Hasiči vytyčují nebezpečnou zónu. Zdravotníci ZZS z českokrumlovského střediska se ihned ujímají prvních evakuovaných zraněných.

Velitelem zásahu se s ohledem na převažující činnost, kterou je záchrana a evakuace osob, stává velitel jednotky HZS Jihočeského kraje ze stanice Český Krumlov. Ten vymezuje vnější zónu ohraničenou vstupy do areálu zámku od I. po V. nádvoří a nařizuje její uzavření. Prostřednictvím operačního střediska povolává další síly a prostředky a především rozhoduje o zahájení záchrany a evakuace osob z prostoru druhého nádvoří zámku, a to po provedení pyrotechnického průzkumu 5. stupně policií na prvním nádvoří zámku. Tam se zároveň zřizuje shromaždiště raněných.

Na zámek přijíždějí další vozidla Policie ČR, ZZS Jihočeského kraje, řídící důstojníci HZS Jihočeského kraje, další vozy profesionálních hasičů a jednotky SDH obcí Český Krumlov, Větřní, Velešín, Chvalšiny a Holubov. Hasiči provádí záchranu a evakuaci zraněných z nebezpečné zóny a transportují je na shromaždiště raněných. Zdravotníci třídí zraněné, ošetřují a koordinují jejich simulovaný odsun do zdravotnických zařízení.

Policie ČR pokračuje v pyrotechnickém průzkumu 5. stupně v prostorách III. až V. nádvoří zámku, při kterém na III. nádvoří objeví druhý, dosud nevybuchlý, nástražný výbušný systém. Velitel zásahu na základě těchto nových informací určuje prostor od konce II. nádvoří až po začátek V. nádvoří jako samostatný úsek přidělený policistům, a to konkrétně pyrotechnické službě.

Při evakuaci osob z vnitřních prostor zámku vychází na V. nádvoří osoba se skrytou zbraní. Při kontrole totožnosti evakuovaných osob policejní hlídkou si ozbrojenec bere rukojmí. Velení v tomto úseku probíhajícího zásahu je předáno Policii ČR.  Osoba se zbraní je eliminována zásahovou jednotkou Policie ČR. Pachatel zároveň potvrzuje místo, kde je uložen druhý nevybuchlý nástražný systém. Pyrotechnici sytém po ukončené záchraně a evakuaci všech osob z prostoru III. nádvoří odvážejí speciálním vozem k zneškodnění.

V průběhu záchranných prací velitel zásahu zřizuje štáb velitele zásahu a vyhlašuje III. stupeň poplachu. Ve štábu spolupracují všichni zástupci zasahujících složek a jako podporu pro rozhodování a velení je povoláno vozidlo HZS Jihočeského kraje s bezpilotními leteckými prostředky, které jsou následně nasazeny na průzkum místa zásahu. Na místě pracují také členové týmu posttraumatické péče HZS Jihočeského kraje.

Cvičení končí po kompletní záchraně a evakuaci zraněných osob, kdy Policie ČR uzavírá místo mimořádné události, provádí pyrotechnickou prohlídku a zajišťuje sběr důkazního materiálu.

por. Ing. Vendula Matějů 
PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS. 
mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: