aktualizováno 17. 1. 2012

Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově

aktualizováno 17.01.2012

Fyzická realizace projektu "Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa" byla ukončena.

Na začátku měsíce srpna měly být dokončeny stavební práce projektu, jehož cílem byla revitalizace území městského parku tak, aby tento prostor mohl plnit funkci veřejného prostranství a prostoru pro celoroční krátkodobou rekreaci obyvatel a návštěvníků města. Přestože se stavební práce projektu protáhly, částečně vlivem objektivně nepředvídatelných okolností, částečně z důvodu odstraňování vad a nedodělků, které se v průběhu realizace rozsáhlejší akce mohou vyskytnout, byl celý prostor městského parku (s výjimkou hřiště určeného pro míčové hry) začátkem září zpřístupněn veřejnosti. Dne 8. prosince byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka za účasti všech zainteresovaných stran a stavba jako celek byla 22. prosince vydáním kolaudačního souhlasu povolena do trvalého užívání.

Území městského parku doznalo oproti minulosti rozsáhlých změn. Systém parkových cest a pěšin byl upraven, doplněn a obnoven podle dochovaných historických pramenů. Současně byl městský park vybaven novým mobiliářem, bylo zde vybudováno dětské hřiště vybavené moderními herními prvky, bylo opraveno a doplněno oplocení parku, instalováno nové veřejné osvětlení a kamerový systém. Realizací projektu byl vytvořen prostor určený především k relaxaci s tím, že při jeho přípravě i provádění bylo dbáno na zachování a zhodnocení dendrologického, ekologického a kulturně-historického potenciálu tohoto území. Věříme, že občané a návštěvníci ve velmi krátké době naleznou do městského parku cestu.

Na realizaci projektu "Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa" s celkovými náklady ve výši cca 11.5 mil. Kč získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši cca 9 mil. Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP 

(registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.00972)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: