aktualizováno 23. 10. 2019

Rekonstrukce mostu u kina

Projekt řeší kompletní rekonstrukci mostu nacházejícího se na místní komunikaci ul. Latrán. Realizací projektu došlo ke zlepšení jeho technického stavu, k zajištění kvalitního a bezpečného přístupu motorové i nemotorové dopravy a bezpečného pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace do historického centra města. Rekonstrukce mostu rovněž vedla ke snížení hladiny hluku a prašnosti v dané lokalitě, snížení potřeby prostředků na údržbu mostu a celkově došlo k pozitivnímu dopadu na životní prostředí.Most mimoúrovňové křižovatky, jenž je situován se na místní komunikaci ulice Latrán, tvoří svým umístěním hlavní příjezd do Městské památkové rezervace Český Krumlov ze severu (Budějovická brána). Nachází se nad silnicí I. třídy představující hlavní dopravní tepnu na Prachatice, Lipno nad Vltavou a centrální Šumavu. Stav mostu byl havarijní a vyžadoval generální rekonstrukci.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Rekonstrukce mostu MÚK u kina v Českém Krumlově
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01760
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: most u kina, Latrán, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 03 - 06/2010
Zhotovitel stavby: K - BUILDING CB, a.s., IČ: 26105594
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 15 182 240,33 Kč
z toho dotace: 13 170 500,08 Kč

Aktuality

 • 9. července 2010 v 9 hodin - slavnostní otevření mostu
 • 2. července 2010 - aktualizována fotogalerie - most u kina po rekonstrukci
 • 1. července 2010 - most je otevřen pro dopravu - aktualita
 • 28. června 2010 - na mostě probíhají poslední práce, od 1. července by měl být opět otevřen pro veškerou dopravu; slavnostní otevření mostu je plánováno na 9. července 2010 od 9 hodin
 • 13. června 2010 - silnice I/39 pod mostem u kina je průjezdná v obou směrech
 • 11. června 2010 - částečná uzavírka silnice pod mostem od 11. do 13. června 
 • 8. června 2010 - aktualizována fotogalerie
 • 1. června 2010 - UPOZORNĚNÍ - UZAVÍRKA na dnešním jednání potvrdil zástupce zhotovitele stavby, že počínaje  dnem 11. 6. 2010 cca v 7 hodin a konče dnem 13. 6. 2010 cca v 19 hodin dojde k částečné uzavírce provozu vozidel pod tímto mostem. Důvodem je tlakové tryskání betonové konstrukce, které má za účel očištění  mostu od uvolněných částí betonu. Pod mostem zůstane trvale průjezdný pouze jeden jízdní pruh, ve kterém bude doprava kyvadlově řízena pracovníky stavby. Tento jízdní pruh bude určen pouze pro autobusy, nákladní automobily a vozidla integrovaného záchranného systému. Osobní vozidla a motocykly budou obousměrně projíždět od kruhové křižovatky U Trojice směrem na Růžek a serpentinou dolů ke křižovatce Na Špičáku. Tato úprava bude vyznačena svislým dopravním značením. Pod mostem bude v uvedené době rovněž zcela vyloučen pěší a cyklistický provoz. Uvedená doba může být zkrácena v závislosti na průběhu prací. Dodavatelská firma žádá o dodržování výše uvedených omezení, neboť tryskání se provádí vodním paprskem o tlaku více než 100 atmosfér a mohlo by dojít k úrazu odletujícímy kusy betonu. Stavba bude zcela dokončena ve smluvním termínu,  tzn. dne 30. 6. 2010. Počínaje dnem 1. 7. 2010 bude most otevřen pro veškerou dopravu bez omezení. 
 • 27. května 2010 - Všechny práce probíhají podle původního schváleného harmonogramu. K dnešnímu datu jsou hotovy římsy a betonáž chodníků. Je položena vodorovná izolace mostovky a jsou opraveny přilehlé opěrné zdi (křídla). Jsou osazeny oba nové stožáry veřejného osvětlení, které jsou již funkční. Na předmostí směrem k Budějovické bráně je dokončena zádlažba.V následujících dnech bude provedeno tzv. brokování betonových ploch chodníků, které je nutnou úpravou před nanesením pochůzné izolační vrstvy V dílnách dodavatelské firmy probíhá výroba nového zábradlí. Termín dokončení podle smlouvy o dílo, 30. 6. 2010, bude dodržen. Od 1. 7. 2010 bude na mostě zahájen tzv. zkušební provoz do doby kolaudace, most tedy bude pro veškerou dopravu otevřen 1. 7. 2010. Pro dokončení celé stavby je třeba provést ještě tyto hlavní práce: zádlažba mostu, osazení zábradlí, opevnění svahů pod mostem, instalace dopravního značení.
 • 21. května 2010 - Zpravodaj města Český Krumlov: V termínu od 11. do 13. června 2010 je plánována částečná uzavírka silnice I/39 u rekonstruovaného mostu u kina. Stavební firma, která most rekonstruuje, plánuje v tomto termínu tryskání mostu tlakovou vodou. Kvůli bezpečnosti silničního provozu je nutné silnici jednosměrně uzavřít. Ve směru od Českých Budějovic na Kájov a Chvalšiny bude doprava odkloněna na kruhovém objezdu U Trojice ulicí Na Svahu, přes Vyšehrad povede dolů směrem na Špičák a dále na Kájov. Nákladní dopravě a autobusům pravidelné autobusové dopravy bude i po dobu uzavírky umožněn provoz v obou směrech. „Snažíme se koordinovat práce na rekonstrukci mostu tak, aby měly co nejmenší dopad na dopravu v Českém Krumlově. I proto je uzavírka plánována na víkend - od pátku do neděle," objasnil vedoucí Odboru správy majetku a investic Karel Hudera. 
 • 5. května 2010 - UPOZORNĚNÍ - zhotovitel předpokládá tryskání mostu tlakovou vodou, a to v termínu od 11. do 13. června 2010, v tomto termínu bude provedena částečná uzavírka komunikace pod mostem
 • 28. dubna 2010 - UPOZORNĚNÍ - most bude od 8 do 15 hodin uzavřen také pro pěší, důvodem je instalace izolace mostu
 • 27. dubna 2010 - kontrolní den 
 • 20. dubna 2010 - aktualizována fotogalerie
 • 20. dubna 2010 - kontrolní den
  • stavba probíha přesně podle schváleného harmonogramu
  • provádí se ukončování nosníků KA na obou koncích mostu a montáž KARI sítí jako armatury podkladního betonu pod izolace
  • byla předložena další část Realizační dokumentace stavby a byla vyřešena otázka odvodnění mostu s ponecháním původnívch trub, do kterých budo vsunuty nerezové odvodňovače
  • další části RDS budou dodány do 23. 4. římsy a dilatace, 3. 5. zábradlí
  • UPOZORNĚNÍ:  Na začátku května, zhruba od 3. 5. bude most zcela uzavřen pro veřejnost z důvodů provádění izolace; uzavírka potrvá asi 1 týden; pěší provoz bude převeden na přechod silnice I/39 poblíž autobusových zastáve; po skončení těchto prací bude izolace ochráněna geotextilií a pěší provoz bude opět vrácen na most
 • 13. dubna 2010
  • aktuálně je odstraňován spádový beton a čištěna nosná konstrukce
 • 7. dubna 2010 - aktualizována fotogalerie
 • 7. dubna 2010
  • po včerejším kontrolním dni lze konstatovat, že stavba probíhá přesně podle schváleného harmonogramu
  • v současné době dochází k provizorní překládce spojovacích kabelů a odbourávání degradovaných vrstev betonu na mostovce
  • připravuje se předláždění svahů pod mostem a očištění spar kamenných zdí křídel
  • po očištění bude rozhodnuto o rozsahu spárování
  • žádná odstávka inženýrských sítí se neplánuje
  • doprava pod mostem v návaznosti na provizorní kruhový objezd probíhá plynule a v dohledné době nebudou nutná dopravní omezení
  • ode dneška bude provoz chodců převeden na provizorní lávku vykonzolovanou mimo most, aby práce mohly probíhat na celé šíři mostu bez omezení
 • 25. března 2010
  • práce probíhají podle schváleného harmonogramu; v současné době jsou odstraněny římsy na pravé straně mostu a odstraňují se římsy na levé straně; jsou zřízeny provizorní lávky vykonzolované mimo most, na které budou provizorně uloženy telefonní kabely a které budou později sloužit i chodcům; demontovány jsou rovněž oba stožáry veřejného osvětlení, které budou v rámci stavby přemístěny na vhodnější místa; dne 6. 4. proběhne provizorní přepojení sdělovacích kabelů, které způsobí přerušení telekomunikačního provozu cca na 1 den; 
  • od 24. března probíhá instalování záchytné sítě pod celým mostem, která má zabráni pádům i drobnějších předmětů na vozovku pod mostem
  • při rozřezávání říms vzniká inertní šlem ze směsi betonového prachu a vody, který může i přes veškerou snahu odkapávat pod most
 • 31. března 2010 - aktualizována fotogalerie
 • 22. března 2010 - aktualizována fotogalerie
 • 20. března 2010 - na křižovatce u Porákova mostu byl instalován provizorní kruhový objezd
 • 9. března 2010 - objížďka a dopravní značení k objížďce budou instalovány během dopoledne, uzavírka mostu začíná dnes
 • 5. března 2010 - Rekonstrukce mostu u kina začne příští týden, stavba předána dnes 
 • stavba předána 5. března 2010, dopravní omezení a uzavírka mostu bude od úterý 9. března 2010

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Fotogalerie

Související odkazy

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: