aktualizováno 5. 3. 2010

2010 - březen - červenec Dopravní situace - objížďky - rekonstrukce mostu u kinaRekonstrukce mostu u kina začne příští týden

aktualizováno 05.03.2010

Od 5. března do 30. června letošního roku bude probíhat rekonstrukce mostu u kina - nad silnicí I/39 na Špičáku v Českém Krumlově. Stavební práce zahájí odborná firma v pátek 5. března. Rekonstrukce si vyžádá dopravní uzavírku mostu pro všechna vozidla, dílčí omezení na silnici I/39 pod mostem a dílčí omezení pro pěší. Most by měl být pro dopravu dlouhodobě uzavřen od úterý 9. března od 7 hodin. Objízdná trasa bude vedena obousměrně okolo Ambitu a pivovaru k poště. Od pošty k Budějovické bráně bude komunikace značena jako slepá ulice. Práce na mostě u kina a další práce na sanaci skály Pod Kamenem si vyžádají změnu dopravního řešení křižovatky u Porákova mostu, kde by měl vzniknout provizorní kruhový objezd. Termín instalace kruhového objezdu není zatím znám. Aktuální údaje k harmonogramu prací, fotogalerii nebo přehled omezení budou průběžně zveřejňovány na www.ckrumlov.cz/most.

Projekt rekonstrukce, finance

Projekt rekonstrukce mostu u kina předpokládá sanaci havarijního stavu mostu, opravu narušeného povrchu betonu nosné konstrukce a spodní stavby a kompletní výměnu mostovkových vrstev, říms a zábradlí. Jako dodavatel byla vybrána českobudějovická společnost K - BUILDING CB, a.s., která předložila městu nejvhodnější nabídku. Celkové náklady projektu přesáhnou částku 15 milionů Kč. Finanční prostředky na rekonstrukci získalo město z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován z ERDF. Dotace přesahuje částku 13,2 milionů Kč.

Odbor investic usiluje o zajištění hladkého průběhu stavby. „Jsme v kontaktu s dodavatelem, upozorňujeme předem na možné problémy stavby a na možné kolizní situace a snažíme se zajistit, aby život v Českém Krumlově byl stavbou dotčen co nejméně," sdělil vedoucí Odboru správy majetku a investic Karel Hudera.

Harmonogram projektu

Podle schváleného harmonogramu projektu čeká dodavatele během března vytýčení sítí, zařízení staveniště, snesení obrubníků, odhalení chrániček, zřízení provizorní lávky, snesení zábradlí, snesení dlažby na mostě, odbourání spádového betonu a diagnostika, likvidace izolace, stavba lešení a bourání zbývající části římsy. V dubnu by mělo dojít k přeložení sítí, očištění nosné konstrukce, otryskání a zaměření, armování nosné konstrukce, bednění, osazení mostních odvodňovačů, a betonovacím pracím. V květnu bude most izolován, přeloženy chráničky kabelů, dodělány opravy na římskách a bednění říms, kotvení říms a armování, otryskání mostní konstrukce tlakovou vodou, sanace bočních nosníků, dlažba na mostě a předmostí, reprofilace nosné konstrukce a injektáž trhlin. V červnu by mělo být osazeno zábradlí, dokončena zádlažba a reprofilace nosné konstrukce, předláždění desek na svazích a měla by být provedena zatěžkávací zkouška mostu.

Aktuální údaje - stránka projektu: www.ckrumlov.cz/most

Fotogalerie mostu před rekonstrukcí

Tento projekt Rekonstrukce mostu MÚK u kina v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01760                                                                               

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: