aktualizováno 20. 5. 2008

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

aktualizováno 15.03.2016

V archivu veřejných zakázek malého rozsahu jsou k dispozici informace a dokumenty k veřejným zakázkám a výběrovým řízením dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, zveřejněné do 31. 1. 2016. Archiv je rozdělen po jednotlivých letech od roku 2010 do ledna 2016 včetně veřejných zakázek realizovaných formou e-aukcí viz filtr nad nadpisem této stránky.

Veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné od 1. 2. 2016 jsou k dispozici na profilu zadavatele - zde.

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu - rok 2016

 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.
  Odbor investic Městského úřadu Český Krumlov vyhlásil dne 17.12.2015 veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikaci a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. Potoční".
  Termín pro podání nabídek je stanoven na den 12.1.2016 do 10:00 hodin.
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení Vám všechny potřebné informace k veřejné zakázce budou poskytnuty p. Jolanou Benešovou, pracovnicí odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.
  Odbor investic Městského úřadu Český Krumlov vyhlásil dne 23.12.2015 veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro stavbu "Parkovací plochy v areálu sportovišť, ul. Chvalšinská, Český Krumlov".
  Termín pro podání nabídek je stanoven na den 18. 1. 2016 do 10.00 hodin.
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení Vám všechny potřebné informace k veřejné zakázce budou poskytnuty p. Jolanou Benešovou, pracovnicí odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi. Odbor investic Městského úřadu Český Krumlov vyhlásil dne 18.12.2015 veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikaci a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - Plešivecké náměstí, ul. Horská". Termín pro podání nabídek je stanoven na den 13. 1. 2016 do 10.00 hodin.V případě zájmu o účast v zadávacím řízení Vám všechny potřebné informace k veřejné zakázce budou poskytnuty p. Jolanou Benešovou, pracovnicí odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz. V příloze č. 8 Výzvy k podání nabídky (Popis předpokládaného rozsahu stavby) byl zaznamenán překlep, nejde o ul. Potoční, ale Plešivecké náměstí, ul. Horská. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.
  Odbor investic Městského úřadu Český Krumlov vyhlásil dne 15. 12. 2015 veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikaci a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. U Nových Domovů".
  Termín pro podání nabídek je stanoven na den 11. 1. 2016 do 10.00 hodin. V případě zájmu o účast v zadávacím řízení Vám všechny potřebné informace k veřejné zakázce budou poskytnuty p. Jolanou Benešovou, pracovnicí odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov