aktualizováno 15. 10. 2018

Veřejné zakázky - pravidla pro zadávání veřejných zakázek

aktualizováno 15. 10. 2018

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi včetně příloh a změn jsou k dispozici níže na této stránce.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi - dokumenty a aktualizace

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov  účinná od 1. 10. 2018 (*.pdf)

Aktualizované znění pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov (VZMR) a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi (k 1. 1. 2016)

V dokumentu Aktualizované znění Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi (*.docx) jsou promítnuty změny Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1 a č. 2 , tzn. aktualizovaný text Pravidel v úplném znění s účinností od 1. 1. 2016.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov