aktualizováno 10. 11. 2023

Odbor správy majetku a investic (OSMI)

Odbor správy majetku a investic na úseku přípravy projektů zpracovává podklady stavebního charakteru, zajišťuje projektovou přípravu, zpracovává stanoviska města, posuzuje investiční záměry a projekty jiných investorů a na základě pověření jedná za město jako účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. a dalších správních řízeních vedených stavebním úřadem či jiným správním úřadem. Na úseku investiční výstavby a oprav zajišťuje přípravu i realizaci staveb města Český Krumlov, provádí inženýrskou činnost investora a předává do majetku. Dále zajišťuje opravy a odstraňuje havárie na zařízení v majetku města a provádí jejich periodické revize. Na úseku veřejných zakázek a dotací úzce spolupracuje s oddělením strategického rozvoje.

Na úseku majetkových dispozic zajišťuje prodeje, koupě a směnu, nájmy a výpůjčky nemovistostí včetně bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. Dále realizuje výkupy nemovitostí pro rozvojové aktivity města a dále nakládá s majetkem města. Na úseku evidence majetku mimo jiné předkládá koncepce a návrhy pro účelné nakládání s majetkem, vede pasport nemovitého majetku, zajišťuje základní periodické prohlídky objektů a obstarává bytový fond města.

Náplň práce Odboru správy majetku a investic je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Prodej pozemkůProdej pozemků ve vlastnictví města Český Krumlov

Směna pozemkůSměna pozemků ve vlastnictví města Český Krumlov

Pronájem pozemkůPronájem pozemků ve vlastnictví města Český Krumlov

Zrušení předkupního práva k nemovitostemZrušení předkupního práva k nemovitostem ve vlastnictví města Český Krumlov

Hostinská předzahrádka / tržní místoZřízení hostinské předzahrádky

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700
Ing. Dagmar Balcarová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: dagmar.balcarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 600
Jolana Benešová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: jolana.benesova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 701
Ing. Zdeňka Bohdalová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku - účetní
E-mail: zdenka.bohdalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 603
Karel Jirovec
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710
Zdeněk Kmoch
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609
Ing. Hynek Pazderka
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 717
Ing. Alena Přibylová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: alena.pribylova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 608
Marta Rajdlová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: marta.rajdlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 601
Ing. Oto Šrámek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: investiční referent – projektový manažer
E-mail: oto.sramek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 606
PaedDr. Jan Štěpánek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: developer - investiční referent
E-mail: jan.stepanek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 607
Ing. Miroslav Valach
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: miroslav.valach@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 605
Ivana Velíšková
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: ivana.veliskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 604

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: