aktualizováno 17. 12. 2010

Program jednání Rady města Český Krumlov, 20. prosince 2010

aktualizováno 17. 12. 2010

Program neveřejného jednání

1. Výběr pojistitele městského majetku
2. Kalkulace ceny tepla pro rok 2011
3. Zpráva o hospodaření města k 30.11.2010
4. Směrnice o oběhu účetních dokladů
5. Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů
6. Uzavření darovacích smluv s E.ON Česká Republika, s.r.o. a rozpočtové opatření č. 129
7. Rozpočtová opatření č.130 - 142
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu vodohospodářského majetku a vypořádání ztráty z hospodaření s vodohospodářským majetkem za rok 2009
9. Projekty na rok 2011 - příprava žádostí o dotace
10. Zrušení a opětovné zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "Vývoz odpadkových košů v lokalitě historické centrum města, Špičák, Plešivec"
11. Darovací smlouva - Vidox s.r.o.
12. Dohoda o používání výplatního stroje
13. Dodatky č. 3 ke smlouvám o zajištění sociálních služeb Azylové domy a Domy na půl cesty
14. Přidělení bytu č. 3 v přízemí v DPS Vyšehradská 260 B3 Český Krumlov paní Boženě Cinolterové´
15. Orientační informační systém pro motoristy
16. Žádost o odkoupení majetku města z areálu energobloku
17. Oprava střechy mateřské školy Plešivec 279 - schválení dodatku č.1 k SOD se zhotovitelem
18. OS ODS Český Krumlov - žádost o snížení nájemného a žádost o schválení podnájemního vztahu
19. Výpůjčka WC u DDM - zázemí pro dětské dopravní hřiště
20. Prodloužení nájemních vztahů k bytům
21. Bytová náhrada
22. Žádost o revokaci usn. RM
23. Žádost o přidělení bytu
24. Zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov - komise
25. Pravidla pro povolování vjezdu do pěší zóny
26. Harmonogram schůzí RM 01 až 12/2011

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: