aktualizováno 21. 1. 2022

Radary v Krumlově zklidnily dopravu

Přes šest tisíc případů překročení rychlosti zaznamenaly za dva měsíce provozu radary na dvou nejvytíženějších tazích v Českém Krumlově.

Rychlost měří od začátku loňského listopadu městská policie prostřednictvím automatizovaných měřičů na dvou silničních úsecích na Chvalšinské a Objížďkové ulici. Měření probíhá v nepřetržitém režimu a do konce roku 2021 systém pořídil 6251 záznamů o překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Zhruba 70 % všech zaznamenaných překročení rychlosti se odehrává na Objížďkové ulici.

Graf radar 1

Nejvíce záznamů o přestupku je v rychlostní kategorii 60 a 70 km/h. Taková rychlost je v podmínkách obce již velmi riziková a možnost ohrožení ostatních účastníků silničního provozu poměrně vysoká,“ uvádí vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Jan Sládek.

 

Graf radar 2                               Graf radar 3                                           Graf radar 4

 

„Z dosavadních dat rozhodně nelze usuzovat budoucí vývoj měření, protože se jedná zatím o velice krátký časový úsek. Je však zřejmé, že dochází k hojnému porušování nejvyšší dovolené rychlosti. Průměrný počet denních překročení rychlosti má zatím klesající tendenci. Měsíční průměr klesl z listopadových 133 záznamů denně na prosincových 81,“ dodává Jan Sládek.

Drtivá většina záznamů pochází od vozidel s českou registrační značkou. Další nejčastější země jsou Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko.

Graf radar 5

Díky měření došlo zejména ve Chvalšinské ulici ke zklidnění dopravy a zlepšení plynulosti provozu. Podle některých řidičů se díky plynulejšímu průjezdu lépe odhaduje doba jízdy vozidel a snáze se tak např. odbočuje z vedlejších komunikací nebo přechází přes přechody pro chodce.

Plynulý provoz má především v zastavěných oblastech dlouhodobě prokazatelný pozitivní vliv na snižování množství emisí výfukových plynů v ovzduší, snižuje prašnost a hlučnost.

Jak funguje zasílání výzev řidičům?

Výstupy z měření administruje na městském úřadu Odbor správní, který odešle Výzvu k uhrazení určené částky provozovateli vozidla, kdy tato částka může dosahovat až 2 500 korun v závislosti na míře překročení rychlosti.

„V případě, že je částka včas uhrazena, případ je ukončen. Neuhradí-li provozovatel vozidla částku, nebo částku uhradí pozdě, provádíme šetření ke zjištění řidiče vozidla a případná opožděná platba musí být ze zákona vrácena. Není-li řidič usvědčen, je zahájeno správní řízení o přestupku s provozovatelem vozidla. Ve správním řízení může být uložena pokuta až 5 000 korun,“ vysvětluje vedoucí Odboru správního Jitka Bláhová.  

V případě zdárného vyřešení celé záležitosti výzvou nebo rozhodnutím o přestupku provozovatele nedochází k záznamu v bodovém hodnocení řidiče a není proveden ani žádný jiný záznam o přestupku. „Dojde-li k projednávání věci s řidičem, lze uložit jak pokutu, tak zákaz činnosti a dochází k záznamu v bodovém hodnocení řidiče a je také proveden záznam o přestupku v kartě řidiče,“ dodává Jitka Bláhová. Od začátku nového roku došlo k prodloužení lhůty splatnosti výzvou určené částky z 15 na 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím od doručení výzvy.

Na zlepšování procesu zpracování naměřených dat a komunikaci s přestupci úřad neustále pracuje. Za účelem zjednodušení platby, bude do výzvy k uhrazení určené částky přidán QR kód s údaji o platbě, který stačí vyfotit chytrým telefonem a platební příkaz se v bankovní aplikaci automaticky vyplní.

Za první dva měsíce fungování radarů činí příjem města z pokut cca 1,7 milionu korun. Z příjmů je hrazen samotný provoz radarového systému, případně další výdaje městského rozpočtu, které schválí zastupitelstvo. Celkovou ekonomiku lze ovšem hodnotit až v delším časovém úseku min. půl roku. Výdaje jsou totiž každý měsíc stejné, ale příjmy byly na začátku podstatně vyšší a postupně klesají, jak pokuty řidiče naučí dodržovat rychlost, což je primárním cílem města. 

Zajímá vás, jaké částky se vyměřují, za jaké rychlosti? Komu zavolat pro další informace k vašemu přestupku? Co dělat, když dopis ztratíte? Nebo když se vám platba vrátí s chybou? Všechny informace o systému měření rychlosti jsou k dispozici na webu www.ckrumlov.cz/radary.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: