aktualizováno 28. 2. 2022

Poplatek za komunální odpad

Zastupitelé schválili v prosinci loňského roku novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která mimo jiné stanovuje také sazbu tohoto poplatku. Ta se mění po dvou letech a pro rok 2022 činí 744 korun. Oproti rokům 2020 a 2021 se tedy jedná o navýšení o 48 korun.

Nová vyhláška byla schválena zejména z důvodu změny odpadové legislativy, kterou byla dotčena i úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Dokument byl tedy zpracován tak, aby byl v souladu s aktuálně platnými zákonnými požadavky. Zároveň zachovává ve stejném rozsahu osvobození a úlevy obsažené v předchozí vyhlášce. To znamená, že poplatek stále neplatí například všechny děti do 3 let věku, třetí a každé další dítě v rodině nebo osoby umístěné v domovech pro zdravotně postižené, senioři v domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení. Legislativní novinkou je zpoplatnění právnických osob, které vlastní na území města nemovitost zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.

Občany města samozřejmě nejvíce zajímá samotná sazba poplatku, která pro rok 2022 činí uvedených 744 korun. Jde o první zvýšení po dvou letech, a to o částku 48 korun, což přepočteno na měsíce činí 4 koruny. Hlavním důvodem tohoto zvýšení je zcela určitě neustále stoupající suma, kterou město vydává ze svého rozpočtu na komunální odpad, v roce 2021 to bylo necelých 12 milionů korun. Proti tomu činily vybrané příjmy z poplatku zhruba 8,2 milionu. Rozdíl ve výši cca 3,7 milionu tedy dotuje město z jiných zdrojů. Navýšení o 48 korun tento problém vyřeší jen částečně, ovšem cílem je ho alespoň trochu snížit. Zmíněná částka 48 korun přinese do městského rozpočtu zhruba 600 tisíc korun navíc.

Splatnost poplatku zůstává shodná jako v předešlých letech do 31. května 2022. Městský úřad bude rozesílat složenky zhruba na počátku měsíce května. Zaplatit je možné složenkou, převodem na bankovní účet nebo v hotovosti či kartou na pokladně městského úřadu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: