aktualizováno 7. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Použité informační zdroje 

Zápisy do kroniky za rok 2015 byly zpracovány především na základě článků a informací uveřejněných ve Zpravodaji resp. Novinách města Český Krumlov vycházejících s měsíční periodicitou během roku 2015, z tiskových zpráv vydávaných oddělením kancelář starosty města Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., z usnesení rady a zastupitelstva města, z prohlášení vydávaných členy politické reprezentace města či pracovníky odborů městského úřadu, ze zveřejněných petic, z vybraných zpráv o Českém Krumlově získaných z monitoringu českých novin a serverů, z internetových informací na www.ckrumlov.cz aj. webových stránek, ze zpráv městského Mailfóra, archivu Aktualit a Akcí publikovaných prostřednictvím Oficiálního informačního systému Český Krumlov, z výročních zpráv za rok 2015 města Český Krumlov, jeho zřizovaných organizací, obchodních společností a součástí městského úřadu (Zpráva tajemníka Městského úřadu Český Krumlov o činnosti úřadu, Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., Domov pro matky s dětmi a Dům na půli cesty, Domy s pečovatelskou službou o. p. s., Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Pro Sport o. p. s., Městská knihovna Český Krumlov, Zpráva o činnosti základních škol v Českém Krumlově, Zpráva o činnosti mateřských škol v Českém Krumlově, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Služby města Český Krumlov s. r. o.), jakož i z výročních zpráv dalších institucí působících ve městě (ICOS o. p. s., Regionální muzeum Český Krumlov, Dům dětí a mládeže, Gymnázium Český Krumlov, KoCeRo komunitní centrum Romů o. p. s., Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště), dále také z Analýzy přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově, 1. etapa projektu: analytická část, červenec 2015, z rozpracované Strategie rozvoje cestovního ruchu, KPMG, DRAFT ke dni 19. září 2016, z Analýzy agentury CzechTourism - měření návštěvnosti UNESCO památek, ze Statistiky návštěvnosti státního hradu a zámku Český Krumlov, údaje z „Kroniky projektu Revitalizace Klášterů Český Krumlov", z textu „80 let historie krumlovského hokeje" HC Slavoj Český Krumlov, z textu „Českokrumlovská rallye" z ČK Motosport, z tiskových zpráv Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Gymnázia Český Krumlov, NZDM Bouda, podrobné informace z každoročního šetření Českého statistického úřadu (www.czso.cz/csu/xc/obyvatelstvo-jihoceskeho-kraje-v-roce-015), z Regionálního  informačního systému (www.risy.cz), z tištěných propagačních a informačních materiálů distribuovaných prostřednictvím Infocentra Český Krumlov a rovněž i z vlastních zážitků a zkušeností jednotlivých kronikářů. Obrazový materiál pochází z archivu města Český Krumlov.

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: