aktualizováno 8. 7. 2020

Územní studie veřejných prostranství městské části Nové Dobrkovice

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551

aktualizováno 8. 7. 2020

Logo EU + MMR

Jedná se o územní studii, která bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

Veřejné projednání ANALYTICKÉ fáze se uskutečnilo dne 30. 6. 2020 od 17.00 hod. v v kině Luna, Špičák 134, Český Krumlov.

Do 30. 7. 2020 může veřejnost zaslat jakékoli připomínky k obsahu ANALYTICKÉ fáze studie na Odbor úřad územního plánování: písemně - doručením do podatelny městského úřadu, e-mailem - na adresu jana.hermanova@ckrumlov.cz.

Doručené připomínky budou městským úřadem předány zpracovatelům studie, aby je mohli zohlednit při zpracování další (tj. návrhové) fáze.

Obsah prezentace provedené na veřejném projednání dne 30. 6. 2020:

Prezentace ANALYTICKÉ části územní studie veřejných prostranství městské části Nové Dobrkovice

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jana Hermanová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: