aktualizováno 15. 4. 2016

Tváře Českého Krumlova zvou k diskuzi o rozvoji města

aktualizováno 15. 4. 2016

Krumlov sobě. Právě za tímto názvem stojí kampaň, která je součástí tvorby nového strategického plánu města. Strategický plán je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování rozvoje města. Jeho cílem je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města.

Město Český Krumlov zve občany, podnikatele a přátele města prostřednictvím projektu Krumlov sobě, aby se zapojili do rozhodování o využití města a jeho přilehlého okolí. Město by tímto způsobem rádo získalo veškeré informace a své následné rozhodnutí opřelo o vyjádření většiny obyvatel. „Ke kampani jsme již oslovili řadu Krumlováků, kterým není lhostejný rozvoj města a chtějí se aktivně zapojit do dění ve městě. Za přístup a aktivitu jim patří poděkování," uvedl starosta Dalibor Carda.

V pátek 22. dubna od 16.00 hodin a v sobotu 23. dubna od 9.00 hodin se v kině Luna uskuteční veřejné projednávání aktualizace strategického plánu. Město Český Krumlov zve na toto setkání širokou veřejnost. Vzhledem k omezené kapacitě kina, je vhodné účast potvrdit registrací na webových stránkách www.KrumlovSobe.cz.

Zájemci z řad veřejnosti si však mohou na základě svých časových možností vybrat i další ze způsobů, jakým přispějí k aktualizaci strategického plánu. A sice, na webových stránkách www.KrumlovSobe.cz mohou vyplnit stručný dotazník, nebo popsat detailněji svoje připomínky přímo do mapové aplikace.

„Chtěli bychom se dostat do úrovně moderní občanské společnosti, která má zájem o rozvoj svého vlastního města. Neslibujeme, že všechny problémy, na které diskuze upozorní, dokážeme vyřešit, to není ani v podstatě možné. Ale pokud se vykrystalizuje nápad s velkou podporou občanské společnosti, tak pojďme do toho!" doplňuje místostarosta Josef Hermann.

Kampaň si vytyčila za cíl oslovit občany města, aby se podíleli na návrzích, kam by měl Český Krumlov v příštích letech směřovat. Je to v historii poprvé, kdy se tímto způsobem město obrací na široké spektrum lidí, aby se podíleli na jeho budoucnosti.

Přehledné informace o projektu naleznete na webu projektu www.KrumlovSobe.cz.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: