aktualizováno 17. 10. 2016

Domoradická teplárna přerušila probíhající proces EIA

aktualizováno 17. 10. 2016

Vlastník a provozovatel domoradické teplárny, společnost Carthamus, a.s., přerušil tzv. proces EIA, který měl posoudit vliv záměru rekonstrukce tepelného zdroje na životní prostředí. Stalo se tak, když společnost vzala nazpět oznámení záměru úpravy zdroje na zpracování biomasy, podané na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Po veřejném projednání dokumentace a posudku vlivu na životní prostředí společnost přepracuje záměr dle připomínek odborníků, dotčených obcí a obyvatel. Za současného provozu bude Energoblok v Domoradicích nadále pokračovat ve výrobě tepla a teplé vody, které jsou dodávány pro domácnosti v Českém Krumlově.

Společnost Carthamus nyní vyhodnocuje informace a o svých dalších plánech a aktivitách bude v nejbližším možném termínu veřejnost detailně informovat.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov