aktualizováno 27. 8. 2019

Částečná uzavírka třídy Míru

aktualizováno 27. 8. 2019

Od 2. září do 31. prosince 2019 je naplánována uzavírka části třídy Míru v úseku havarijní opěrné zdi. Bude zde probíhat III. etapa opravy opěrné zdi. Ukončení uzavírky se předpokládá dříve, vzhledem k charakteru stavebních prací však nelze předem přesněji stanovit termín.

Provoz bude v místě prováděných prací řízen semafory. Jedná se o neodkladnou opravu havarijního stavu, která bude probíhat stejným způsobem jako v roce 2017 a 2018, kdy nedocházelo k větším dopravním komplikacím.

Děkujeme řidičům za pochopení a trpělivost při průjezdu místem stavebních prací.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Jirovec Karel
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov