aktualizováno 28. 2. 2019

Jak vnímáme turistickou návštěvnost?

dotazník k diplomové práci

aktualizováno 28. 2. 2019

Na základě žádosti studentky Masarykovy univerzity distribuujeme dotazník k její diplomové práci, která se týká problematiky cestovního ruchu - jak obyvatelé vnímají turistickou návštěvnost v místě svého bydliště. Průzkum by i městu Český Krumlov mohl podat zpětnou vazbu s novými podněty od občanů, proto předem děkujeme za vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní.

Dotazník je k dispozici zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov