aktualizováno 25. 5. 2021

Kulturní dědictví 2022 - Nemovité kulturní památky

Město Český Krumlov uspělo se svou žádostí o dotaci v letošní výzvě dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, opatření č.  Nemovité kulturní památky. Díky tomu dojde v letošním roce k celkové obnově kaple sv. Jana Nepomuckého v Českém Krumlově.

 

Logo Jihočeský kraj PNG

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Oprava a udržovací práce výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého, MPR Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / program Kulturní dědictví 2022
Realizátor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Staré Dobrkovice, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 01 - 10/2022
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 112 393,85 Kč (z toho dotace: 50 000 Kč)

 

Popis projektu

Jedná se o volně přístupnou kapličku u cesty ve Starých Dobrkovicích. V rámci projektu dpjde k opravě zdiva, výměně střešních tašek, opravě původních omítek, k náhradě odstraněných omítek a nátěru omítek.

Kaple sv. Jana Nepomuckého II  Kaple sv. Jana Nepomuckého


        

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Robert Adensam
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: robert.adensam@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 113
Mgr. Jitka Bláhová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jitka.blahova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 213
Johana Hanušová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: johana.hanusova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 800
Ing. Jana Hermanová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Mgr. Zdeňka Kráková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: zdenka.krakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 420
Bc. Tomáš Kubát
Odbor / oddělení: OIT
Funkce: vedoucí oddělení - informatik
E-mail: tomas.kubat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 107
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714
Ing. Pavla Páralová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: pavla.paralova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 318
Mgr. Ingrid Pechová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: ingrid.pechova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 400
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700
Ing. Vendula Roučová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vendula.roucova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 200
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Ing. David Sobol
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: david.sobol@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 900
Ing. Jan Štaberňák
Odbor / oddělení: OF
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.stabernak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 250
Bc. Tomáš Železný
Odbor / oddělení: OIT
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: tomas.zelezny@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 110
  Spojovatelka
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: podatelna - informace
E-mail: mail@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 111
  Stálá služba
Odbor / oddělení: MP
Funkce: stálá služba Městské policie
E-mail:
Telefon: 380 766 308
Irena Adámková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: irena.adamkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 208
Vladimír Augsten
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: vladimir.augsten@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 509
Mgr.  Štěpánka Augustinová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků
E-mail: stepanka.augustinova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 216
Ing. Dagmar Balcarová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: dagmar.balcarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 600
Petra Benčová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: petra.bencova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 807
Petr Benda
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: správce budov
E-mail: petr.benda@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 215
Jolana Benešová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: jolana.benesova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 701
Bc. Pavel Beran
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail:
Telefon:
Hana Beránková
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: sekretariát tajemníka
E-mail: hana.berankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Jan Berka
Odbor / oddělení:
Funkce: radní, zastupitel
E-mail: jan.berka@ckrumlov.cz
Telefon: 608 267 610
Luboš Bláha
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství
E-mail: lubos.blaha@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 559
Ing. Dagmar Bláhová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: hospodářka
E-mail: dagmar.blahova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 209
Ludmila Blažková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: podatelna - informace
E-mail: ludmila.blazkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 210
Karel Bohdal
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Ing. Zdeňka Bohdalová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku - účetní
E-mail: zdenka.bohdalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 603
Jiřina Borovková
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: sekretariát starosty
E-mail: jirina.borovkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 301
Bc. Hana Bořecká
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
E-mail: hana.borecka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 908
Ladislava Božiková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: ladislava.bozikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 251
Jaroslav Brož
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jaroslav.broz@ckrumlov.cz
Telefon: 724 571 075
Bc. Nikola Cimlová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: nikola.cimlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 806
Bc. Petra Čabajová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: petra.cabajova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 406
Anna Čermáková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Bc. Viktor Černík
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: viktor.cernik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 503
Ing. Bc. Jiří Čtvrtník
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jiri.ctvrtnik@ckrumlov.cz
Telefon: 725 533 688
Slavomír  Čurda
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent krizového řízení
E-mail: slavomir.curda@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 222
Ing. Miluše Dolanská, Ph.D.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: pořizovatel územně analytických podkladů
E-mail: miluse.dolanska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 718
Josef Doubek
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Hana Dubeňová, DiS.
Odbor / oddělení: MP
Funkce: zástupce velitele Městské policie
E-mail: hana.dubenova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 309
Ing. Ivana Dulovcová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
E-mail: ivana.dulovcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 554
Mgr. Bc. Lenka Dušková
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální kurátor
E-mail: lenka.duskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 404
Bc. Petra Exnerová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: petra.exnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 423
Bc. Taťána Ferencová
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Mgr. Václava Filipová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: vaclava.filipova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 310
Luboš Foltýn
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Bc. Tomáš Fošum, DiS.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: tomas.fosum@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 504
Lenka Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek z pobytu
E-mail: ubytovani@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Lenka  Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze vstupného
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Ing. Veronika Frnochová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: veronika.frnochova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 719
Antonín  Ginzel
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail: antonin.ginzel@ckrumlov.cz
Telefon:
Mgr. Martin Hák
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: martin.hak@ckrumlov.cz
Telefon:
Mgr. Andrea Hakenová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: referent kultury a PR
E-mail: andrea.hakenova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 320
Ing. Jarmila Hálová
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jarmila.halova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 904
Cyril Harš
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: správce veřejné zeleně
E-mail: cyril.hars@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Ing. Miloš Havelka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: milos.havelka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 513
Petra Helclová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: petra.helclova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 508
Ing. Josef Hermann
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: josef.hermann@ckrumlov.cz
Telefon:
Vladimíra Hlavenková, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: vladimira.hlavenkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 413
Milan Hodboď
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: milan.hodbod@ckrumlov.cz
Telefon: 602 490 872
Mgr. Roman Hommer
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Bc. Jana Hrbáčková
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jana.hrbackova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 905
Lucie Hromádková, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.hromadkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 424
Eva Hrušková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: eva.hruskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Mgr. Ing. Lenka Indrová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: lenka.indrova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 551
Bc. Aleš Iser
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: ales.iser@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 506
Libor Janečka
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Karel Jirovec
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710
Bc. Markéta Jirsová
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů
E-mail: marketa.jirsova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 906
Patrik Jírů
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Bc. Dominika Kadlecová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: dominika.kadlecova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 431
Bc. Jitka Karlíčková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: správce rozpočtu
E-mail: jitka.karlickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 253
Anna Kárová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: anna.karova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 561
Ing.  Ivana Klementová
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: personalistka
E-mail: ivana.klementova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 103
MUDr. Jiří Klosse
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jiri.klosse@ckrumlov.cz
Telefon:
Zdeněk Kmoch
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609
Mgr. Roman Kneifl
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: roman.kneifl@ckrumlov.cz
Telefon: 725 046 345
Bc. Jiří Kopal
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jiri.kopal@ckrumlov.cz
Telefon:
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507
Ing. Jozef Krajňák
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
E-mail: jozef.krajnak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 909
Lenka Krbcová
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Tomáš  Krbec
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: správce budov
E-mail: tomas.krbec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 215
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Bc. Simona Kůzlová, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: simona.kuzlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 415
JUDr. Karel Laczkó
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: právník
E-mail: karel.laczko@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 330
Mgr. Lenka Lavičková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lenka.lavickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 421
Johana  Lepešková
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Ing. Jan Lippl
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: tajemník městského úřadu
E-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Jan Lochmann
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: technik registru vozidel
E-mail: jan.lochmann@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 511
Jitka Máchová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: jitka.machova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 252
Mgr. Lenka  Marešová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: lenka.maresova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 522
Lukáš Markovec, DiS.
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: lukas.markovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 804
Michaela Maříková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: michaela.marikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 205
Štefan Masár
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Bc. Jaromír Maurer
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jaromir.maurer@ckrumlov.cz
Telefon: 606 941 633
Michaela  Mikešová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: michaela.mikesova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 555
Ing. Zdeněk Moravec
Odbor / oddělení: OIT
Funkce: datový analytik, správce GIS
E-mail: zdenek.moravec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 108
Bc. Barbora Návarová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: barbora.navarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 432
Mgr. Petra Nestávalová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121
Jana  Netušilová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - hlavní účetní
E-mail: jana.netusilova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 254
Alexandr Nogrády
Odbor / oddělení:
Funkce: starosta, radní, zastupitel
E-mail: alexandr.nogrady@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 100
Ing. Jan Novák
Odbor / oddělení:
Funkce: radní, zastupitel
E-mail: jan.novak@ckrumlov.cz
Telefon: 602 203 244
Tomáš Novák
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: tomas.novak@ckrumlov.cz
Telefon: 605 584 268
Ing. Jiří Olšan
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jiri.olsan@ckrumlov.cz
Telefon: 720 417 895
Bc. Jiří Pahorecký
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: jiri.pahorecky@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 505
Karolína Papoušková
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Jana Pavlíková, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: terénní pracovník
E-mail: jana.pavlikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 409
Ing. Hynek Pazderka
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 717
Mgr. Dagmar Alexandra Pejšová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: dagmar.pejsova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 433
Ing. arch. Dagmar Pešková
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: dagmar.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 703
Kateřina Pešková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: katerina.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 517
Vendulka Petroušková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: vendula.petrouskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 516
František Pilát, DiS.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: frantisek.pilat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 560
Jan Pils
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent správy majetku
E-mail: jan.pils@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 553
Bc. Marek Potclan
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: marek.potclan@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 808
Stanislava Prayerová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: stanislava.prayerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 514
Eva Pražmová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: eva.prazmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 405
Ing. Alena Přibylová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: alena.pribylova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 608
Lenka Přívratská
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail: lenka.privratska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 510
BcA. Martina  Pulcová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manažer karty Krumlováka a hosta
E-mail: martina.pulcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 314
Renata Pyšíková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: renata.pysikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203
Karel Račák
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Marta Rajdlová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: marta.rajdlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 601
Petra Raušerová, DiS.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - odpady (státní správa)
E-mail: petra.rauserova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 557
Josef Richter
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Jana Richterová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: podatelna - informace
E-mail: jana.richterova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 111
Michaela Rózsárová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: michaela.rozsarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 512
Mgr.  Monika Rusňáková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků
E-mail: monika.rusnakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 212
Ing. arch. Robin Schinko
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: místostarosta, radní, zastupitel
E-mail: robin.schinko@ckrumlov.cz
Telefon:
Tereza Schinková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: tereza.schinkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 204
Bc. Veronika Schmidová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy ochrany přírody a ochrany zvířat proti týrání
E-mail: veronika.schmidova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 558
Jana Schwambergová
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Simona Sládková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: simona.sladkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 552
Bc. Alena Směšná
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: alena.smesna@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 427
Bc. Jindřiška Smolíková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent
E-mail: jindriska.smolikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 412
Jan Sommer
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jan.sommer@ckrumlov.cz
Telefon: 724 246 425
Jana Soudková
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: sekretariát starosty
E-mail: jana.soudkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 102
Bc.  Lucie Soustružníková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.soustruznikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 417
Bc. Andrea Srbená
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: andrea.srbena@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 902
Eva Stanková
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: eva.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 801
Bc. Veronika Stanková, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: veronika.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 418
Dana Steinbauerová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: dana.steinbauerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 255
Bc. Jaroslava Stifterová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: terénní pracovník
E-mail: jaroslava.stifterova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 410
Mgr.  Martin Střelec
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: martin.strelec@ckrumlov.cz
Telefon: 732 751 185
Lenka  Stupková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: finanční referent, administrativní pracovník
E-mail: lenka.stupkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 521
Bc. Michaela Svobodová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: michaela.svobodova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 520
Bc. Martin Sýkora
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: martin.sykora@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 408
Petr Šandera
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: petr.sandera@ckrumlov.cz
Telefon: 725 763 392
Radek Šebela
Odbor / oddělení: MP
Funkce: prevence kriminality
E-mail: radek.sebela@ckrumlov.cz
Telefon:
Mgr. Marta Šindelková
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: administrátor veřejných zakázek
E-mail: marta.sindelkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 112
Bc. Jan  Šítal
Odbor / oddělení: MP
Funkce: velitel Městské policie
E-mail: jan.sital@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 323
Jana Šítalová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze psů
E-mail: jana.sitalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 256
Bc. Tereza Školová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manažer kultury
E-mail: tereza.skolova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 328
Ing. Romana Šolcová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414
Jaroslava Španillerová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: jaroslava.spanillerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 322
Ing. Oto Šrámek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: investiční referent – projektový manažer
E-mail: oto.sramek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 606
PaedDr. Jan Štěpánek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: developer - investiční referent
E-mail: jan.stepanek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 607
Marie Štifterová
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Gabriela Šubrtová
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: mzdová účetní
E-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 104
Bc. Veronika Šváchová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: veronika.svachova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 805
Zbyněk Toman
Odbor / oddělení:
Funkce: místostarosta, radní, zastupitel
E-mail: zbynek.toman@ckrumlov.cz
Telefon:
Ing. Miloš Tóth
Odbor / oddělení: OIT
Funkce: informatik
E-mail: milos.toth@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 106
Václav Tuček
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: dopravní referent
E-mail: vaclav.tucek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 109
Finanční účtárna
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: uctarna@ckrumlov.cz
Telefon:
Dalibor Uhlíř, MBA
Odbor / oddělení:
Funkce: místostarosta, radní, zastupitel
E-mail: dalibor.uhlir@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 120
Jan Ungerman
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jan.ungerman@ckrumlov.cz
Telefon:
Jaroslav Urban
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Ing. arch. Marie Urbánková
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: marie.urbankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 702
Gabriela Vagnerová, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
E-mail: gabriela.vagnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 426
Božetěch Vácha
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Ing. Miroslav Valach
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: miroslav.valach@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 605
Ing. arch. Aleš Valder
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: ales.valder@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 709
Mgr. Bc. Martin Valicsek
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: martin.valicsek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 214
Bc. Jiří Valiček
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent agendy přestupků v dopravě
E-mail: jiri.valicek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 515
Ing. Eva Vašíčková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent ochrany ovzduší
E-mail: eva.vasickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 556
Jan Vávra
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: jan.vavra@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 803
Andrea Vejvodová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: andrea.vejvodova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 502
Ivana Velíšková
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: ivana.veliskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 604
Ing. arch. Jakub Veselý
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 715
Mgr. Renata Vodičková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: renata.vodickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 425
Bc. Filip Vojta
Odbor / oddělení:
Funkce: radní, zastupitel
E-mail: filip.vojta@ckrumlov.cz
Telefon:
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Ing. Bc. Zdeněk Vyhnal
Odbor / oddělení: OIT
Funkce: informatik
E-mail: zdenek.vyhnal@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 105
Bc.  Daniel Zahradník
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: daniel.zahradnik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 429
Ing. Zdeněk Zajíček
Odbor / oddělení:
Funkce: zastupitel
E-mail: zdenek.zajicek@ckrumlov.cz
Telefon: 603 523 758

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: