aktualizováno 18. 10. 2012

Obnova zábradlí v ulici 5. května v Českém Krumlově

aktualizováno 18.10.2012

O projektu

Název: Obnova zábradlí v ulici 5. května v Českém Krumlově
Místo realizace: ulice 5. května, Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Služby města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 25151321
Stav projektu: realizace dokončena
Termín realizace: září 2012
Celkové výdaje projektu: 318.869,- Kč
Celková výše podpory: 200.000,- Kč
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj - GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích

Popis projektu a jeho realizace

V letošním roce byl realizován za přispění finančních prostředků z grantů Jihočeského kraje projekt výměny stávajícího a bezpečnostním předpisům nevyhovujícího dvoumadlového ocelového zábradlí v ulici 5. května (silnice II/160) podél chodníku na břehu řeky Vltavy za silničním mostem na Plešivci směrem na Větřní. Stávající ocelové zábradlí (značně zkorodované a deformované) bylo odstraněno a nahrazeno novým zábradlím z ocelových trubek žárově zinkovaných s protikorozní ochranou. Současně byly provedeny související stavební práce na tělese chodníku (nové obruby z parkových obrubníků BEST LINEA I., obnova živičného krytu podél obrub). Nově zřízené zábradlí v délce 150 m navazuje na stávající zábradlí na mostu ev. č. 160-001. Cílem tohoto projektu bylo obnovení záchytné funkce zábradlí a zajištění bezpečnosti chodců, procházejících po chodníku podél Vltavy. Tato ulice sloužící jako spojnice mezi hojně navštěvovaným kempem pro vodáky ve Spolí a centrem města je především v letních měsících velmi frekventovaná. Zajištění bezpečnosti chodců bylo nezbytností. Stavební práce provedla společnost Služby města Český Krumlov, s. r. o. Výdaje na realizaci projektu dosáhly celkové výše 318 tisíc Kč. Z finančních prostředků Jihočeského kraje získalo město dotaci na realizaci projektu ve výši 200 tisíc Kč.

Na koho se obrátit

Dynamicky obsah 

Fotogalerie

 

Související odkazy

    Projekt "Obnova zábradlí v ulici 5. května v Českém Krumlově" vznikl za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu "Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích".

    Jihočeský kraj - logo (250)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov