aktualizováno 24. 1. 2012

Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný

aktualizováno 10.01.2012

Po zrušení vojenské posádky v Českém Krumlově vyvstala nutnost řešení otázky dalšího využití bývalého vojenského areálu. Předpokladem pro nové využití těchto prostor byla likvidace stávajících vojenských objektů, které byly často ve zchátralém stavu a naprosto nepoužitelné pro jakýkoli jiný účel. V roce 2008 bylo proto přistoupeno k demolici a odstranění některých z těchto objektů, konkrétně byl zdemolován skelet nedokončené budovy z armovaného betonu, dvě budovy bývalých skladů, ubytovna pro vojáky, zděná budova baterkárny, která původně sloužila k dobíjení akumulátorových článků, sklad PHM a nájezdová betonová rampa u vševojskového skladu. Po demolici objektů byl celý prostor vyčištěn a povrch byl zarovnán do úrovně okolního terénu.

V areálu kasáren jsou určeny k demolici ještě poslední tři objekty - budova bývalého skladu, ubikace a objekt stanice PHM s nadzemní a podzemní částí. Náklady na demoliční práce a likvidaci odpadů jsou velmi vysoké, proto město Český Krumlov požádalo v roce 2009 o dotaci na demolici těchto zbývajících objektů. Dotace však městu přidělena nebyla, tento problém tedy zůstává zatím nevyřešen a město bude hledat možnost získání dalších dotačních prostředků.

O projektu

Název: Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný - Český Krumlov

Místo realizace: město Český Krumlov, bývalý areál kasáren Vyšný

Investor projektu: město Český Krumlov

Zhotovitel stavby: AZS 98, spol. s r.o., U Habrovky 247/11, Praha, IČ 25227254 (I. etapa); APB Plzeň - Petr Březina, Losiná 303, 332 04 Nezvěstice, IČ 16669711 (II. etapa); A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., Čéčova 625/26, 370 04 České Budějovice, IČ 26076748 (II. etapa)

Stav projektu: projekt v realizaci

Termín realizace: srpen - prosinec 2008 - I. etapa; září - prosinec 2011 - II. etapa

Celkové výdaje projektu: 7 442 417 Kč - I. etapa; 4 917 809 Kč - II. etapa; Celkem: 12 360 226 Kč

Celková výše podpory: 5 581 000 Kč - I. etapa; 3 688 056 Kč - II. etapa, Celkem: 9 269 056 Kč

Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj, program 217 118 "Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití" (I. etapa); Ministerstvo pro místní rozvoj, program 117D81400 "Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů" (II. etapa).

Popis projektu a jeho realizace

Předpokladem pro nové využití areálu bývalých kasáren byla likvidace stávajících vojenských objektů, které byly často ve zchátralém stavu a naprosto nepoužitelné pro jakýkoli jiný účel. V roce 2008 bylo proto přistoupeno k demolici a odstranění některých z těchto objektů, konkrétně byl zdemolován skelet nedokončené budovy z armovaného betonu, dvě budovy bývalých skladů, ubytovna pro vojáky, zděná budova baterkárny, která původně sloužila k dobíjení akumulátorových článků, sklad PHM a nájezdová betonová rampa u vševojskového skladu. Po demolici objektů byl celý prostor vyčištěn a povrch byl zarovnán do úrovně okolního terénu.
V roce 2009 a 2010 nebylo město se žádostmi o dotaci na další demolice úspěšné a potřebnou dotaci nezískalo.
V roce 2011 město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj získalo a demoliční práce mohly pokračovat další etapou. V roce 2011 byly kompletně zdemolovány dřevostavby v severní části areálu, kde se nacházely v minulosti ubikace mužstva, ošetřovna, sklady, vepřinec, porodnice prasat, zbrojní dílny, apod. Na dalších pozemcích areálu byly zdemolovány příhradové přístřešky, sklady, rampy, objekt stanice PHM, zbořeniště a různé zpevněné plochy. Celý terén byl po té upraven a vyrovnán.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Zdeněk Kmoch
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Fotogalerie

Fotogalerie z října 2008 

Fotogalerie z listopadu a prosince 2008

Související odkazy 

Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj, program 217 118 "Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití" (I. etapa). Ministerstvo pro místní rozvoj, program 117D81400 "Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů" (II. etapa).

Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: