aktualizováno 18. 2. 2011

Český Krumlov zveřejňuje program jednání zastupitelstva

aktualizováno 18.02.2011

Město Český Krumlov od února zveřejňuje kompletní podklady pro program jednání zastupitelstva. Na webové stránce www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo si mohou zájemci prohlédnout nejen materiály pro jednání, ale také se podívat na harmonogram jednání zastupitelstva, přečíst si přijatá usnesení nebo získat kontakt na českokrumlovské zastupitele. Zveřejňování materiálů, otevřenost a transparentní fungování městského úřadu jsou základní body spolupráce, na nichž se dohodla koalice politických stran ČSSD, TOP 09, NK-MPV, KDU-ČSL a NZ. Veřejné únorové jednání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 24. února od 16 hodin v jednací místnosti Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici.

„Od února letošního roku jsou na webových stránkách města publikovány materiály k jednotlivým bodům programu jednání zastupitelstva. Kromě programu jsou zde k dispozici také důvodové zprávy a jejich přílohy, které dosud v Českém Krumlově nikdy dopředu před projednáváním zveřejňovány nebyly. Tento krok je jedním z prvních mezníků ke zpřehlednění jednání a rozhodování městského zastupitelstva, o něž TOP 09 usilovala ve shodě s koaličními partnery," sdělil radní města Martin Lobík.

S ohledem na platnou legislativu, zejména na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provádí město před zveřejněním podkladů anonymizaci citlivých údajů (rodná čísla, čísla dokladů, apod.).

Na programu únorového jednání zastupitelstva budou například tyto body: Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program podpory kultury města; stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 2. etapa - podání žádosti o dotaci; regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově - lokalita A - podání žádosti o dotaci nebo; Skála Pod Kamenem.

Program a podklady k jednání zastupitelstva

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov