aktualizováno 31. 12. 2018

Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2019

aktualizováno 28. 1. 2019

Dotační podpora „sociálních a souvisejících služeb" z rozpočtu města Český Krumlov vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě sociálních a souvisejících služeb ve městě.

Program podpory cíleně směřuje k naplňování základní dlouhodobé, vytýčené vize rozvoje sociální oblasti: „Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území města Český Krumlov pro naplnění potřeb seniorů, zdravotně postižených, dětí a mládeže, rodin, etnických menšin a osob v krizi." Program může podpořit i poskytovatele na jiném území, přičemž poskytované služby musí směřovat k občanům města Český Krumlov.

Opatření Programu

I. Sociální (registrované) služby: Projekty na podporu registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

II. Související (neregistrované) služby: Projekty na podporu dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb uživatelů a které podporují jejich zapojení do místní komunity vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování, který zajišťuje, že osoby dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají v zapojení do běžného způsobu života a eliminují sociální vyloučení. Preferovány budou také projekty, které podporují sociální soudržnost místní komunity.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pravidla programu a dokumenty

Plán sociálních a souvisejících služeb 2019 - 2021

Harmonogram na rok 2019

  • 31. 12. 2018 - vyhlášení Programu podpory sociálních a souvisejících služeb
  • 1. 2. 2019 - zahájení příjmu žádostí
  • 15. 2. 2019 - uzávěrka příjmu žádostí 
  • duben 2019 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 - realizace projektu 

Předložení vyúčtování a podání závěrečné zprávy

  • do 12. 2. 2020

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov