aktualizováno 13. 5. 2021

Památkově chráněný most ve Starých Dobrkovicích čeká generální rekonstrukce

Do konce října potrvá rekonstrukce kamenného mostu přes koryto říčky Polečnice ve Starých Dobrkovicích. Most z poloviny 19. století je postaven na původní hlavní silnici z Českého Krumlova do Kájova a díky své architektonické kvalitě je zařazen mezi kulturní památky.

Při pravidelných prohlídkách se zjistily závady na mostu, dosud se proto opravila jeho spodní část – křídla mostu, zdivo kleneb a podpěr a opevnění toku pod mostem. Aktuálně je na řadě oprava horní stavby mostu a nosné konstrukce.

„Nosnou konstrukci tvoří stávající klenby z kamenného zdiva, kde se opraví místa s uvolněnými kameny, na rubové straně kleneb se doplní železobetonová výztužná deska. Vybudují se železobetonové přechodové desky, které zajistí pozvolný přechod z mostu na navazující cyklostezku, provedou se výkopové zemní práce na předmostích,“ vyjmenovává stavební práce starosta Dalibor Carda.

Stávající nepůvodní betonové římsy nahradí nové parapetní zdi z přírodního sbíraného kamene a žulových desek. Tyto nové zdi budou tvořit záchytný systém, a proto se může odstranit i stávající svodidlo na mostě. Doplní se i zábradlí, jež bude tvarem a provedením odpovídat zábradlí, které se nachází v historické části města.

Stavební práce uzavřou most od 17. května do 31.  října 2021 pro veškerý provoz. „Vzhledem k tomu, že se most nachází na frekventované pěší a cyklistické trase, bude náhradní trasa pro tyto uživatele vedena po přilehlé lávce a na ni navazujících místních komunikacích Kájova,“ uvádí starosta. Ojedinělá motorová doprava připadající na tuto komunikaci se nasměruje na objízdnou trasu po sousední silnici I/39.

Přestože místní část Staré Dobrkovice patří pod správní území obce Kájov, most je ve vlastnictví města Český Krumlov, jež je také investorem rekonstrukce, za kterou zaplatí tři a půl milionu korun. Práce bude provádět společnost K-BUILDING CB, a.s.

Kamenný klenutý tříobloukový most ve Starých Dobrkovicích je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Reprezentuje dynamičnost a technickou vyspělost, s jakou se tato část regionu rozvíjela v průběhu 19. století. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: