aktualizováno 13. 2. 2013

Projekt "Vzdělávání v eGON Centru Český Krumlov", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/40.00096

aktualizováno 12.2.2013


Město Český Krumlov získalo dotaci ve výši 1.908.590,- Kč na projekt "Vzdělávání v eGON Centru Český Krumlov", registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/40.00096. Celková hodnota projektu je 2.245.400,- Kč. Doba realizace projektu jsou 3 roky - od roku 2010 do roku 2013.
Dotaci město získalo z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č.40 "Vzdělávání v eGON Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností", prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy - zajištění vzdělávání v eGovernmentu. Všechny projekty realizované ve výzvě č. 40 jsou zaměřeny na realizaci vládní strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby"

V rámci projektu zaměřeného na vzdělávání bude ORP Český Krumlov realizovat nejrůznější školení - prostřednictvím vlastních školitelů (proškolených Institutem pro místní správu Praha) s bezplatným využitím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro místní správu - pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva ORP a zaměstnance zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Současně zabezpečí školení úředníků spádových obcí základního typu, úředníků obcí s pověřeným obecním úřadem, členů zastupitelstev těchto obcí a zaměstnanců jimi zřizovaných organizací, kteří budou proškoleni bezplatně buď v prostorách Městského úřadu Český Krumlov nebo prostřednictvím eLearningového programu LMS ELEV Institutu pro místní správu. Celkem je do projektu zapojeno 26 obcí správního obvodu ORP Český Krumlov.

Projekt je tedy zaměřen na realizaci jedné z činností eGON Centra ORP Český Krumlov, a to konkrétně na realizaci systému vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu. Projekt je součástí zavádění eGovernmentu v krajích a obcích s rozšířenou působností (ORP) prostřednictvím eGON Center.
Mezi hlavní cíle projektu patří snaha o vyšší efektivitu vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků, politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků. Dalším cílem je využití inovativních metod ke zvyšování výkonnosti a efektivnosti veřejné správy, konkrétně obcí v působnosti ORP Český Krumlov. Dalším, neméně podstatným cílem, je proškolení zaměstnanců a politiků/zastupitelů ve všech oblastech souvisejících s elektronizací veřejné správy (eGovernment) a se zprovozněním informačních systémů veřejné správy. Vzdělávání úředníků, kteří jsou základním stavebním kamenem veřejné správy, je jedním z ústředních prvků, které mohou zvýšit kvalitu veřejné správy a kvalitu  služeb pro občany.

Základní informace o projektu vzdělávání


Kurzy jsou určeny pro tyto skupiny:

1) úředníci a zaměstnanci Městského úřadu Český Krumlov
2) zastupitelé města Český Krumlov
3) zaměstnanci příspěvkových organizací města Český Krumlov
4) úředníci a zaměstnanci obcí s pověřeným obecním úřadem, zaměstnanci jejich příspěvkových organizací a zastupitelé
5) úředníci a zaměstnanci spádových obcí základního typu, zaměstnanci jejich příspěvkových organizací a zastupitelé

Do projektu jsou kromě Českého Krumlova zapojeny tyto obce:
Bohdalovice, Brloh, Černá v Pošumaví, Dolní Třebonín, Holubov, Horní Planá, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malšín, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přední Výtoň, Přídolí, Rožmberk, Srnín, Větřní, Vyšší Brod, Věžovatá Pláně, Zlatá Koruna a Zubčice.

Formy školení:

1) Prezenční forma

Školení bude probíhat v budově Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, v  1. patře č.dveří 102 ve školící místnosti eGON Centra, která byla vybavena didaktickou technikou, pořízenou z dotace na projekt "Vzdělávání v eGON Centru Český Krumlov, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/40.00096.
Přihlašování a zařazování pracovníků MěÚ Č.Krumlov do jednotlivých kurzů bude probíhat interně.

Kontaktní osoba:

Dynamicky obsah

Pro přihlašování úředníků a zaměstnanců obcí ve správním obvodu ORP Český Krumlov, které jsou zapojeny do projektu, byl vytvořen týmem školitelů eGON Centra speciální program na webové adrese http://www.egon-ck.cz.
Každá obec obdržela přístupové heslo a na tomto webu si mohou úředníci vybrat příslušné školení, vyplnit přihlašovací údaje a zaregistrovat se na příslušný kurz. Navíc si mohou vybrat, zda kurz budou absolvovat prezenčně nebo formou eLearningu.
Neveřejná část tohoto webu je určena školícímu týmu pracovníků eGON Centra - jsou automaticky vytvářeny prezenční listiny, tým má k dispozici okamžitě souhrnné údaje o počtu školených, přehled o práci jednotlivých školitelů, o naplněnosti jednotlivých kurzů, apod. V této části je možno operativně přidávat nové kurzy, v případě potřeby nové termíny již proškolených kurzů a další. Na veřejném webu je možné umisťovat různé informace pro obce, aktuální dokumenty a je zde místo i pro fotogalerii z jednotlivých školení.

2) Forma eLearningu

eLearningová forma kurzů probíhá v prostředí LMS ELEV Institutu pro místní správu Praha. Tato forma umožňuje seznámit se s problematikou eGovernmentu samostudiem bez nutnosti dojíždět do školícího centra.

Je samozřejmě možné zkombinovat obě formy studia.
Po absolvování jednotlivých kurzů obdrží všichni proškolení úředníci osvědčení o absolvování příslušného kurzu.

Institut pro místní správu Praha připravil pro vzdělávání v eGON centrech následující kurzy (aktualizováno k 18. 8. 2010)
1.    Obecné základy práce s portálem Czech POINT (4 hodiny)
2.    Czech POINT - Katastr nemovitostí (2 hodiny)
3.    Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu (2 hodiny)
4.    Czech POINT - Rejstřík trestů (2 hodiny)
5.    Czech POINT - Obchodní rejstřík (1 hodina)
6.    Czech POINT - Seznam kvalifikovaných dodavatelů (1 hodina)
7.    Czech POINT - Modul autovraků informačního systému odpadového hospodářství (2 hodiny)
8.    Czech POINT - Insolvenční rejstřík (1 hodina)
9.    Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (2 hodiny)
10.    Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů (8 hodin)
11.    Czech POINT - Agendy pro ISDS I. (4 hodiny)
12.    Czech POINT - Služby ISDS II. (6 hodin)
13.    Informační systém datových schránek (8 hodin)
14.    Zaručený elektronický podpis (8 hodin)
15.    Spisová služba AthenA (8 hodin)
16.    Word pro začátečníky (24 hodin)
17.    Excel pro začátečníky (24 hodin)
18.    Vidimace a legalizace (8 hodin)
19.    Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS (8 hodin) – kombinovaná forma studia
20.    Úvod do eLearningu pro studující (4 hodiny) – prezenční forma, tutorial pro studenty
21.    Spisová služba ICZ – E-spis Lite (8 hodin)
22.    Administrativní bezpečnost a certifikační politika (8 hodin)
23.    Obecné základy práce s portálem Czech POINT (8 hodin) – aktualizační kurz 2010
24.    Czech POINT – nové agendy dle harmonogramu projektu Czech POINT (8 hodin)
25.    PowerPoint pro začátečníky (8 hodin) - neakreditováno
26.    Czech POINT – Evidence obyvatel (20 hodin) - neakreditováno
27.    Základní legislativa v oblasti eGovernmentu (8 hodiny)
28.    Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání (8 hodiny)
 

V přípravě (2010)
1.    Distanční vzdělávání se zaměřením na eLearning (8 hodin) – kurz pro manažery a školitel
2.    Registr obyvatel (8 hodin)
3.    Registr osob (8 hodin)
4.    Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (8 hodin)
5.    Registr práv a povinností (8 hodin)
6.    Práce s datovými úložišti (5 hodin)
7.    Spisová služba Ginis (8 hodin)
8.    Informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu (4 hodiny)
9.    Informační systém datových schránek II (4 hodiny)
10.    Efektivní veřejná správa (4 hodiny)
11.    Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (4 hodiny)
12.    GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy (4 hodiny)
13.    Aktualizační kurz - Základní kompetence manažera a implementace eGovernementu 2010 (primární cílová skupiny manažeři - 8 hodin)
14.    Základní registry veřejné správy pro manažery eGON center (primární cílová skupiny manažeři - 8 hodin)
15.    Informační systém o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy(primární cílová skupiny manažeři - 8 hodin)
16.    Aktualizační kurz - Legislativa eGovernmentu a metodika výuky nových eGovernmentových dovedností 2010 (primární cílová skupiny školitelé - 8 hodin)
17.    Technologická centra (primární cílová skupiny školitelé - 8 hodin)
V přípravě (2011)
1.    Obecné základy práce s portálem Czech POINT (8 hodin) – aktualizační kurz 2011
2.    Elektronizace veřejné správy (4 hodiny)
3.    Elektronizace procesů v úřadu (4 hodiny)
4.    Aktualizační kurz - Základní kompetence manažera a implementace eGovernementu 2011 (primární cílová skupiny manažeři - 8 hodin)
5.    Aktualizační kurz - Legislativa eGovernmentu a metodika výuky nových eGovernmentových dovedností 2011 (primární cílová skupiny školitelé - 8 hodin)
Uvedenou časovou dotaci kurzů je možné upravit podle místních podmínek.

Logo Operační program Lidské zdroje zaměstnanost IOP JČK

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: