aktualizováno 6. 2. 2020

Nový poplatek z pobytu pro všechny ubytovatele

aktualizováno 6. 2. 2020

Malá revoluce proběhla v oblasti místních tzv. ubytovacích poplatků. V říjnu schválil Parlament České republiky novelu zákona o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.), která byla následně zveřejněna ve Sbírce zákonů dne
6. 11. 2019 pod č. 278.

Touto novelou byly zrušeny dva místní poplatky, konkrétně poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a byly nahrazeny jedním poplatkem z pobytu, maximální sazba tohoto poplatku pro rok 2020 činí 21 Kč za osobu a den.

Zastupitelstvo města naplnilo požadavky zákona a na svém prosincovém zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou tento poplatek zavádí a stanovuje sazbu poplatku v maximální možné výši 21 Kč za osobu a den.

Poplatek se týká všech typů ubytování, od kempů a ubytoven, přes hotely, až po chaty, chalupy a Airbnb. Poplatek se týká všech druhů pobytů všech, např. i služebních cest.

Definice předmětu poplatku, poplatníka, plátce, formulace ohlašovací a evidenční povinnosti, stanovené sazby poplatku, splatnosti a osvobození jsou upraveny Obecně závaznou vyhláškou města Český Krumlov č. 4/2019 o místních poplatcích.

Poplatek od ubytovaného nadále vybírá ubytovatel, tedy ten, který úplatný pobyt poskytuje, zachovány jsou ohlašovací a evidenční povinnosti ubytovatelů.

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: