aktualizováno 23. 1. 2012

Projekt „Rekonstrukce hřiště na sídlišti Mír v Českém Krumlově"

aktualizováno 23.01.2012

V roce 2005 byl vzhledem k technickému stavu dětských hřišť nevyhovujícímu z hlediska platných bezpečnostních a hygienických norem zpracován společností PRO-SPORT ČK, o. p. s. dokument Koncepce obnovy dětských hřišť (dále pouze "Koncepce"), který je dlouhodobým strategickým dokumentem obnovy dětských hřišť na území města Český Krumlov. Koncepce určuje pro obnovu dětských hřišť konkrétní lokality, kde jednak navrhuje výstavbu hřišť nových, tak i odstraňování nevyhovujících prvků z hřišť již existujících.

O projektu

Název: „Rekonstrukce hřiště na sídlišti Mír v Českém Krumlově"
Místo realizace
: Český Krumlov - lokalita mezi ulicemi Urbinská a Lipová (pozemek parc. č. 208/12 v katastrálním území Přísečná - Domoradice)
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: ONYX wood spol. s.r.o., Žernovická 257, Prachatice, IČ: 25178644
Stav projektu: realizace dokončena, fáze udržitelnosti
Termín realizace: listopad - prosinec 2011
Celkové výdaje projektu: 598.625,- Kč
Celková výše podpory: 500.000,- Kč
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra České republiky, Program prevence kriminality a extremismu - Úsvit

Popis projektu a jeho realizace

V souladu se zpracovanou Koncepcí (viz výše) byla pro rekonstrukci dětského hřiště zvolena sociálně vyloučená lokalita mezi ulicemi Urbinská a Lipová (pozemek parc. č. 208/12 v katastrálním území Přísečná - Domoradice, ve vlastnictví města Český Krumlov). Záměr rekonstrukce hřiště reflektuje požadavky místních obyvatel, kteří shledávali nabídku volnočasových aktivit v této části města za nedostatečnou.

Na základě předchozího vyhodnocení potřebnosti realizace projektu v orgánech města byla v letních měsících roku 2011 podána žádost o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit. Žádost byla ze strany poskytovatele dotace kladně vyhodnocena a v měsíci září byl vydán Registrační list akce. Pro možné vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a realizaci akce byla následně provedena veřejná zakázka na zhotovitele rekonstrukce hřiště. Za nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od společnosti ONYX wood spol. s.r.o., Prachatice. Po podepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem došlo k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dne 21. 11. 2011 bylo předáno staveniště a zahájeny stavební práce. Rekonstrukce hřiště spočívala především v osazení 4 herních prvků a to konkrétně: Lithiem (multifunkční kovovou sestavou s lezeckými a ručkovacími atrakcemi), Oxygenem (kovovým lanovým prvkem ve tvaru spojených kruhů, polokoulí), Chromiem (herním prvkem, závěsnou houpačkou ve tvaru hnízda) a Rhodiem (taktéž herním prvkem na kovové pružině). Herní prvky jsou určené pro děti od 2 do 15 let, dopadová plocha pod herními prvky je z plaveného štěrku o zrnitosti 4-8 mm. Dětské hřiště není oploceno, tudíž je veřejně a celoročně přístupné. Plocha revitalizovaného hřiště zabírá 131m2, je doplněna o lavičky a odpadkové koše. Dílo bylo ukončeno a předáno dne 12. 12. 2011, zkolaudováno dne 20. 12. 2011.

Realizací projektu vznikla nejenom nabídka pro nepatologické a aktivní trávení volného času především dětí a mládeže na sídlišti Mír, ale zároveň došlo prostřednictvím kultivace zanedbaného a nevyužívaného hřiště k pozitivnějšímu vztahu místních obyvatel k jejich okolí.

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Zdeněk Kmoch
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 Martin Tomka, ředitel společnosti PRO-SPORT ČK, o. p. s. (tel. 380 713 056, e-mail: info@pro-sportck.cz)

Fotogalerie

 

Související odkazy

 

Projekt "Rekonstrukce hřiště na sídlišti Mír v Českém Krumlově"
identifikační číslo 114D05100-1047, byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra v rámci Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit.

 Logo - Ministerstvo vnitra

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: