aktualizováno 1. 8. 2012

Rada města Český Krumlov odsouhlasila novou podobu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

aktualizováno 27.07.2012

Rada města Český Krumlov na svém zasedání dne 23. července 2012 schválila novou podobu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi. Cílem dokumentu je zásadní zvýšení transparentnosti a otevřenosti při celém procesu zadávání veřejných zakázek, stejně jako zavedení moderních metod nákupu zboží, služeb a stavebních prací. Město si od nových pravidel slibuje rovnější postavení uchazečů, jednodušší a méně formální podávání nabídek elektronickou cestou, a taktéž nezanedbatelné úspory veřejných prostředků.

Nově přijatý dokument je výsledkem několikaměsíční práce městského úřadu a politického vedení města. Jeho hlavním přínosem je modernizace stávajícího procesu zadávání zakázek, vyšší transparentnost celého systému a v neposlední řadě i zjednodušení celé administrativy s tímto procesem spojené. V současné době musí subjekty, které se chtějí účastnit výběrového řízení k veřejným zakázkám malého rozsahu, doručovat veškerou potřebnou dokumentaci na městský úřad v papírové formě. Po zavedení nových pravidel bude subjekt ve většině případů vkládat dokumenty společně s přihláškou do systému elektronicky. Po skončení výběrového řízení pak jen vítězný žadatel doloží vše potřebné úřadu v papírové formě. Město bude sledovat, jak na tento nový institut uchazeči zareagují, a je připraveno jeho obsluhu odborné veřejnosti názorně představit. Podávání nabídek elektronickou cestou by ale nemělo být náročnější než obsluha internetového bankovnictví.

Dalším výrazným přínosem zejména pro rozpočet města Český Krumlov bylo zavedení elektronických aukcí jako primárního způsobu hodnocení veřejných zakázek. Díky němu již město v rámci dosavadního zkušebního provozu dosáhlo úspor v řádech stovek tisíc korun.

Součástí nových pravidel je i ustanovení o povinném zveřejňování dokumentů souvisejících se zadávacím řízením, které by mělo vést ke zvýšení transparentnosti systému zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o protokol hodnocení nabídek v daném výběrovém řízení a následně uzavřenou smlouvu s vybraným uchazečem.

Nová pravidla vstoupí v platnost dne 1. srpna 2012 a na webových stránkách města budou zveřejněna 31. července 2012 zde. Veřejné zakázky vypsané před tímto datem budou dokončeny dle dosavadního vnitřního předpisu města.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: