aktualizováno 15. 10. 2019

ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 - pořízení vybavení a modernizace tříd

Aktualizováno 15. 10. 2019

Předmětem projektu je pořízení moderního technického vybavení školy, díky kterému dochází k optimalizaci a doplnění klasické výuky o aktivizující výukové metody vybraných předmětů. Tímto se výrazně zlepšily celkové podmínky počátečního vzdělávání a kvalita výuky na Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249.

ROP banner

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 v Českém Krumlově
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03271
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Partner projektu: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
Místo realizace projektu: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
Termín realizace projektu: 01 - 05/2015
Dodavatelé vybavení: TranSoft a.s ., IČ: 15770281, Jan Míka, IČ: 72177268, CCS International s.r.o., IČ: 72168251, Půjčovna Kohout, IČ: 72168251
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 1 462 511 Kč
z toho dotace: 1 242 988 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Pro zajištění optimálních podmínek moderních aktivizujících výukových metod je zapotřebí nejenom erudovaných pedagogů s dostatečnými zkušenostmi, ale také odpovídajícího materiálně-technického vybavení. Předmětný projekt je zaměřen na pořízení níže uvedeného vybavení, což přispělo k naplnění následujících záměrů:

  • Zlepšení podmínek a efektivity všeobecné výuky - vybavení školy mobilní ICT učebnou,
  • Zlepšení podmínek a efektivity výuky přírodopisu, fyziky, chemie a environmentální výchovy - modernizace tříd pomocí vybavením experimentálními měřícími systémy s výukovými programy využívajícími umělé inteligence.
  • Zlepšení podmínek a efektivity výuky informačních technologií - vybavení učebny informatiky (pořízení 26 ks počítačů s příslušenstvím) a obnova serveru,
  • Zlepšení podmínek a efektivity pracovních činností - vybavení učebny pracovních činností (dílny) - pořízení dílenských stolů, skříní na nářadí, hoblice, stolní vrtačky s příslušenstvím.

Fotogalerie

                       

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov