aktualizováno 4. 3. 2013

Rekonstrukce plynovodu a přípojek v centru města

aktualizováno 4.3.2013

V době od 4. března do 30. dubna 2013 bude v centru města probíhat rekonstrukce plynovodu a přípojek. Z toho důvodu dojde k lokálním dopravním omezením.

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek (dále jen "zvláštní užívání komunikace") bude probíhat na náměstí Svornosti a v ulicích Kájovská, Hradební, Kostelní a Horní na pozemcích parc. č. 1387/2, 1387/1, 1294/8, 1294/9, 1294/7 v katastrálním území Český Krumlov.

dotčená komunikace:

  • místní komunikace na náměstí Svornosti (č. 3b)
  • Kájovská (č. 4b),
  • Hradební (č. 129d),
  • Kostelní (č. 14d),
  • Horní (č. 7b)

provedení zvl. už.: podélné a příčné překopy komunikací za účelem uložení plynovodního potrubí a přípojek k jednotlivým nemovitostem

doba trvání: od 4. března do 30. dubna 2013 (práce nebudou zahájeny před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí)

odpovědná osoba:
Vladimír Vanda, tel.: 602 303 076

plán etap

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: