aktualizováno 30. 9. 2016

Informace k povinnosti kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

aktualizováno 30. 9. 2016

Kde je povinnost ukotvena?
Povinnost vyplývá ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je uložena v § 17 odst. 1 písm. h.

Koho se povinnost týká?
Povinnost provádět kontroly technického stavu a provozu kotlů mají všichni provozovatelé kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, pokud kotle slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Jak často se kontrola provádí?
Jednou za 2 roky. První kontrola se provede do 31. 12. 2016.

Kdo ji může provést?
Kontrolu smí provést pouze „odborně způsobilá osoba", která má oprávnění přímo od výrobce kotle. Při hledání vhodné odborně způsobilé osoby proto doporučujeme nejprve zavolat a zeptat se přímo na váš kotel. Může se stát, že výrobce vašeho kotle již neexistuje. Pro tento případ jsou stanoveny určité typy kotlů a je třeba si zajistit odborně způsobilou osobu, která má oprávnění pro váš typ. Seznam odborně způsobilých osob na území Jihočeského kraje najdete zde.

Co dělat s potvrzením o provedení kontroly?
Potvrzení o provedení kontroly kotle si uschovejte. Obecní úřad obce s rozšířenou působností (v daném případě Městský úřad Český Krumlov) si od Vás může vyžádat předložení tohoto potvrzení.

Co když kontrolu neprovedete?
V souladu s § 23 resp. § 25 výše uvedeného zákona může pokuta dosáhnout až do výše 20 000 Kč v případě fyzické osoby nepodnikající, resp. 50 000 Kč v případě fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Jak tedy správně postupovat?
Zjistěte si název a typ vašeho kotle. Najdete je na výrobním štítku kotle, případně na návodu k použití. Dle uvedeného výrobce najděte v níže uvedeném seznamu odborně způsobilou osobu, která má oprávnění pro kontrolu vašeho kotle. Pokud ji nenajdete, kontaktujte další odborně způsobilé osoby dle vašeho výběru, jistě vám kolegu způsobilého zkontolovat váš kotel poradí. Následně sjednejte provedení kontroly a doklad o jejím provedení uschovejte.

Více informací na webových stránkách Ministerstva životního prostředí

Seznam všech odborně způsobilých osob v rámci České republiky naleznete zde.

Seznam odborně způsobilých osob na území Jihočeského kraje naleznete zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: