aktualizováno 10. 6. 2020

Rekonstrukce školní jídelny na Plešivci

aktualizováno 04.10.2010

Školní jídelna, včetně varny, skladového a hygienického zázemí, na ZŠ Plešivec v Českém Krumlově byla v havarijním stavu, zastaralá a naprosto nevyhovující současným hygienickým požadavkům a požadavkům Evropských společenství na tato zařízení. Vybavení gastro části pocházelo ze 70. let minulého století. Podmínky provozu varny a školní jídelny byly dlouhodobě sledovány a kritizovány hygienickým dozorem a provoz jídelny byl povolen pouze na výjimku Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích. Ani stav stravovacího provozu neodpovídal platným předpisům (např. zákon 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, 107/2001Sb. a 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, 185/2001Sb. o odpadech). Školní jídelna a stravovací pavilon ZŠ Plešivec z těchto důvodů prošly zásadní rekonstrukcí a modernizací.

O projektu

Název: ZŠ Plešivec Český Krumlov - školní kuchyně a jídelna
Místo realizace: Základní škola Plešivec, Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: GAMA HOLDING Praha, a.s., odštěpný závod České Budějovice, ul. 28. října 12, 370 01 České Budějovice, IČ 26467259
Stav projektu: projekt dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: 27. 3. 2008 - 31. 12. 2008
Celkové výdaje projektu: 23 840 277 Kč (Dotace od Ministerstva financí ČR ve výši 6 000 000 Kč)

Aktuality 

Průběh projektu 

Celá rekonstrukce byla rozdělena na investiční a neinvestiční část. Investiční část se týkala především stavebních úprav stravovacího pavilonu a stavební části gastro zařízení, neinvestiční sloužila  na pořízení dalšího nezbytného gastro zařízení.

Venkovní vzhled stravovacího pavilonu zůstal nezměněn, ale pavilon včetně střechy byl zateplen a osazen novými plastovými okny (s vertikálními předokenními žaluziemi a sítěmi proti hmyzu). Opravena byla zásobovací rampa kuchyně a prodloužena naskladňovací část rampy thermoportů. Nově byl vybudován vstup z horní terasy pro strávníky, včetně nové rampy pro tělesně postižené. Zároveň byly rampy zastřešeny a opatřeny novou neskluznou a nenamrzavou dlažbou. Z prostoru rampy je přístupný i nový sklad odpadků.

Vnitřní stavební dispoziční úpravy vyplývaly především z nových požadavků na provoz a hygienických předpisů na společné stravování. Kompletně byly vyměněny vodovodní a kanalizační rozvody, proběhla kompletní výměna elektroinstalace a vzduchotechniky. Vnitřní malý nákladní výtah byl vybourán a nahrazen větším nákladním výtahem s dopravou osob. Stavební úpravy si vyžádaly i rekonstrukci podlah a hydroizolací ( lité podlahy, PVC podlahy, dlažby - podle podmínek) a nové povrchové úpravy vnitřních stěn (nové hladké štukové omítky, v sanitárních částech velkoformátové bělninové obklady a akrylátové nátěry, na chodbách omyvatelné nátěry akrylátovou barvou). Nově bylo vytvořeno zázemí a sanitární zařízení zaměstnanců kuchyně.

Zásadní proměnou prošla technologická dispozice a vybavení kuchyně. Sklady a přípravny byly přemístěny tak, aby navazovaly na prostor varny a výdej. Stavebně byl oddělen výdej stravy pro žáky s personálem školy od výdeje pro cizí příchozí strávníky. Nový výtah umožňuje přepravu surovin na paletovém vozíku včetně obsluhy, dále dopravu hotových jídel z varny do výdeje stravy thermoporty pomocí teplých pojízdných výdejních van. Stravovací provoz je rozčleněn na příjem zboží, skladovací část ( suchý sklad potravin, sklad a vytloukárna vajec, sklad konzerv a kompotů, sklad DKP a čisticích prostředků, chladný sklad a chladírna - sklad ovoce a zeleniny), hrubé přípravny, sklad odpadků, sklad obalů, čisté přípravny, varnu, tři výdeje stravy, umývárnu stolního nádobí, umývárnu kuchyňského nádobí, umývárnu thermoportů a GN nádob, prádelnu a žehlírnu prádla, denní místnost personálu, kancelář vedoucí kuchyně a strojovnu VZT zařízení. Rovněž byl vybudován bufet pro výdej mléčných svačin pro žáky ZŠ. Rekonstrukcí prošly i jídelny pro žáky, pro pasanty a pro personál kuchyně.

Kuchyně byla vybavena kompletně novým moderním gastro zařízením, odpovídajícím hygienickým předpisům a normám.

Neinvestiční prostředky byly použity na nákup ostatního gastro zařízení .

Rekonstrukcí jídelny a školní kuchyně byl vyřešen dlouhodobý havarijní stav a zabráněno uzavření kuchyně hygieniky, což by způsobilo velmi obtížnou situaci ve stravování žáků této ZŠ. Rekonstrukcí a moderním zařízením kuchyně se zlepšilo nejen prostředí pro stravování a kvalita stravování pro žáky a učitele, ale i pracovní prostředí pro zaměstnance školní kuchyně.

Školní kuchyně a jídelna na ZŠ Plešivec se stala moderním zařízením, splňujícím všechny náročné požadavky na provoz stravovacích zařízení.

Fotogalerie

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: