aktualizováno 20. 4. 2022

Město představí plány přestavby bývalých kasáren na novou městskou čtvrť

Město má dopracovanou územní studii řešení přestavby bývalých kasáren ve Vyšném, kterou ještě před projednáním v zastupitelstvu města představí veřejnosti. Územní studie ukazuje detailnější podobu nově vznikající čtvrti Nový Dvůr. Díky tomuto dokumentu si město bude moci udělat jasnější představu o tom, jak bude nová rezidenční čtvrť vypadat, jaká bude její urbanistická koncepce, kudy povedou páteřní komunikace a technická infrastruktura, jak budou řešena veřejná prostranství, kde bude prostor pro veřejnou zeleň apod. Územní studii město představí veřejnosti 21. dubna od 17.00 hodin v kině Luna.

Předprojektová příprava výstavby nové městské čtvrti Nový Dvůr je v samém konci. Vrcholem těchto příprav je územní studie, kterou pro město vypracoval architektonický ateliér A8000. Dokument architekti spolu se zástupci města představí veřejnosti, čímž chtějí získat zpětnou vazbu od obyvatel. Na veřejném projednání ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 17.00 hodin v kině Luna budou vysvětleny základní aspekty navrhovaného řešení a představeny i následující kroky města směřující k realizační fázi, tj. k vlastní výstavbě.

Dokončení a schválení územní studie je zlomovým bodem přestavby kasáren na novou městskou čtvrť. Nyní nám již nic nebrání po několika letech příprav území nabídnout lokalitu investorům a zjistit jejich zájem o vlastní výstavbu. Přestože jsme v době s celou řadou nejistot ohledně budoucího vývoje, jsme přesvědčení, že trvalá poptávka po novém bydlení a atraktivita lokality přiláká do města investory do bytové výstavby a že se plány města začnou postupně proměňovat ve skutečnost,“ říká místostarosta Josef Hermann.

Po představení územní studie Nového Dvora veřejnosti bude studie projednána v květnu na zasedání zastupitelstva města. Souběžně s tím budou zastupitelstvu předloženy další dokumenty, které s přestavbou kasáren přímo souvisejí. Půjde zejména o Metodiku postupu samosprávy při spolupráci s investory na rozvoji lokality Nový Dvůr, kterou vypracovala advokátní kancelář Frank Bold, a jež se stane manuálem pro jednání s konkrétními zájemci o výstavbu a pro nakládání s pozemky ze strany města.

Dalším dokumentem bude Návrh bytové politiky města 2022 plus. Cílem a účelem zpracování tohoto dokumentu je analýza bytové situace ve městě, vývoje nabídky a poptávky po bydlení, a především nově definované politiky města, která by pomohla v rámci svých možností a nástrojů přispět k vyšší nabídce trvalého bydlení.

Podrobné informace o areálu, jeho historii i plánech najdete na webu https://novydvur.ckrumlov.cz/.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: