aktualizováno 7. 4. 2011

Rozpracované změny územního plánu města Český Krumlov

aktualizováno 7.04.2011

Na koho se obrátit?

Odbor územního plánování a památkové péče, Oddělení úřad územního plánování, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, 2. patro.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Veronika Frnochová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: veronika.frnochova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 719
Ing. arch. Dagmar Pešková
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: dagmar.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 703
Ing. arch. Marie Urbánková
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: marie.urbankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 702
Ing. arch. Aleš Valder
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: ales.valder@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 709

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Pro úřední hodiny na úřadu územního plánování klikněte zde

Obecné kroky změn územního plánu

  1. Administrace návrhu (ukončena usnesením zastupitelstva města o pořízení změny)
  2. Přípravné práce, doplňjící průzkumy a rozbory
  3. Zadání změny ÚPO (ukončeno schválením zadání v zastupitelstvu města)
  4. Návrh změny ÚPO (ukončeno schválením opatření obecné povahy v zastupitelstvu města)

Změna č. 1

Návrh pro veřejné projednání

Z úřední desky: Oznámení veřejného projednání změny č. 1 ÚPO města Český Krumlov

Textová část:

Výkresová část:

 

Změna č. 2

Usnesení zastupitelstva města o schválení zásadní změny územního plánu č. II. 18/3/2010 ze dne 15. 12. 2010

Stav pořizování

4. Návrh změny ÚPO - projektant zpracovává návrh řešení podle pokynů zadání

Změna č. 3

Usnesení zastupitelstva města o pořízení změny územního plánu č. 148/10/2007 z 22. 11. 2007

Řešené území: část zahrádkové kolonie nad Důlní ulicí 

Stav pořizování

   3. Zadání změny ÚPO schváleno ZM dne 19. 11. 2009 usnesením č. 157/10/2009
   4. Návrh změny ÚPO - rozpracován projektantem

Změna č. 6

Návrh pro veřejné projednání

Z úřední desky: Oznámení veřejného projednání změny č. 6 ÚPO města Český Krumlov

Změna č. 8

Usnesení zastupitelstva města o schválení zadání změny územního plánu č. II. 19/3/2010 ze dne 15. 12. 2011.
Řešení území: Domoradice - některé lokality v rámci území řešeného regulačním plánem Domoradice - jih.

Stav pořizování

4. Zadání změny ÚPO - projektant zpracovává návrh řešení podle pokynů zadání

Změna č. 9

Usnesení zastupitelstva města o pořízení změn územního plánu na náklady jejich navrhovatelů č. 66/5/2010, 63/5/2010, 85/5/2009, 105/6/2009 a 29/3/2010.
Řešení území: 5 menších lokalit na území města.

Stav pořízování

2. Přípravné práce - výběr projektanta, jednání o výši náhrad

Změna č. 10

Usnesení zastupitelstva města o pořízení změny územního plánu a souběžně i regulačního plánu na náklady navrhovatelů č. 41/3/2009.
Řešené území: zahrádky za Polečnicí naproti kempu v Dobrkovicích.

Stav pořizování

2. Přípravné práce - výběr projektanta, jednání o výši úhrad

Změna č. 11

Usnesení zastupitelstva města o pořízení změny územního plánu č. 79/5/2009.
Řešené území: dvě lokality na sídlišti Plešivec II.

Stav pořizování

2. přípravné práce - výběr projektanta

Změna č. 12

Usnesení zastupitelstva města o pořízení změny územního plánu na náklady navrhovatele č. 28/3/2010.
Řešené území: lokalita nad hájovnou ve Vyšném.

Stav pořizování

2. Přípravné práce, doplňující průzkumy a rozbory

Změna č. 13

Usnesení zastupitelstva města o pořízení změny územního plánu a souběžně i regulačního plánu na náklady navrhovatele č. 81/5/2009.
Řešené území: Nové Dobrkovice - lokalita mezi zahrádkovou kolonií a kolejemi

Stav pořizování

2. Přípravné práce, doplňující průzkumy a rozbory

Související agenda 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: