Územní plánování města Český Krumlov

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jana Hermanová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

  1. Platné územně plánovací dokumentace obcí pořízené MěÚ ČK
  2. Rozpracované územně plánovací dokumentace obcí pořizované MěÚ ČK
  3. Územní studie obcí pořizované MěÚ ČK (územně plánovací podklady) - Pro obce ve svém správním obvodu nepořizoval MěÚ ČK žádné územní studie.

Účel vyhlášených stavebních uzávěr:

  • ochrana území vybraných zón před umisťováním a realizací staveb, které by mohly narušit urbanistický charakter města Český Krumlov jako významného centra turistického ruchu, jehož historické centrum je zapsáno na Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
  • jedná se o zóny, pro něž se již pořizuje nebo připravuje pořízení (tj. bylo schváleno zastupitelstvem města) územně plánovací dokumentace (regulační plány a jejich změny, změna ÚPO) a je nezbytné předejít realizaci takových nových staveb, přestaveb existujících objektů či změnám v území, které by znemožnily budoucí organizaci území zón podle těchto územně plánovacích dokumentací.

Platnost každé z těchto stavebních uzávěr skončí vždy tím dnem, kdy bude zastupitelstvem města schválena příslušná územně plánovací dokumentace (viz. výše - regulační plán, změna regulačního plánu či změna územního plánu města). Výjimky ze stavebních uzávěr může povolit rada města, pokud jejich udělením nebude ohrožen účel uzávěr. O udělení výjimky ze stavební uzávěry na území města Český Krumlov je možné požádat - žádost ke stažení zde.

Nařízení města o vyhlášené stavební uzávěry:

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: