aktualizováno 18. 2. 2021

2. Rozpracované územně plánovací dokumentace obcí pořizované MěÚ ČK

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešková Dagmar, Ing. arch.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: dagmar.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 703

 

Pro úřední hodiny klikněte zde.

Obecné kroky pořizování územně plánovací dokumentacích pro obce:

1. Schválení pořízení územně plánovací dokumentace usnesením zastupitelstva obce a jeho předání pořizovateli (tj. oddělení územního plánování MěÚ Č. Krumlov)
2. Přípravné práce, doplňující průzkumy a rozbory
3. Zadání územně plánovací dokumentace (ukončeno schválením zadání v zastupitelstvu obce)
4. Návrh územně plánovací dokumentace (ukončeno schválením opatření obecné povahy v zastupitelstvu obce)

Kájov - změna č. 8 ÚPO Kájov

Návrh zadání změny č. 8 ÚPO Kájov k nahlédnutí ZDE

Přísečná - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejněn návrh ZADÁNÍ nového územního plánu PŘÍSEČNÉ - viz oznámení na úřední desce zde (oznámení na úřední desce vyvěšeno 24.6.2014)

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

KÁJOV - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*) 

Zveřejněn návrh ZADÁNÍ nového územního plánu KÁJOV - viz oznámení na úřední desce zde (oznámení na úřední desce vyvěšeno 5. 6. 2020)

příloha: Výkres 1 KUR_Kájov_4_2020 - komplexní urbanistický rozbor

*) Registrační list se zobrazí prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, jiné prohlížeče mají problém stránku zobrazit

Zlatá Koruna - nový územní plán

Základní informace + stav pořizování (registrační list plánu*)

Zveřejnění návrhu nového Územního plánu Zlatá Koruna pro OPAKOVANÉ veřejné projednání - viz oznámení na úřední desce zde (oznámení na úřední desce vyvěšeno 21. 5. 2021)

ÚP Zlatá Koruna - TEXTOVÁ ČÁST

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Výkres dopravní a technické infrastruktury

4. Výkres veřejně prospěšných stavebních opatření a asanací

6. Koordinační výkres

7. Výkres širších vztahů

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov