aktualizováno 18. 2. 2021

4. Regulační plány (RP) města Český Krumlov - rozpracované

RP Šeříková stráň 

Základní informace + stav pořizování (Registrační list regulačního plánu nebo jeho změny*)

Pořizovací proces je ve fázi po veřejném projednání NÁVRHU regulačního plánu. Při něm byla uplatněna řada námitek ohledně možného negativního vlivu nové zástavby na statiku stávajících domů, na statiku skalního masivu a na bezpečnost provozu na silnici I/39 pod tímto masivem. Proto bylo následně zpracováno inženýrsko - geologické posouzení věci a navrženy úpravy textu NÁVRHU regulačního plánu. Aktuálně je řešeno právní vyhodnocení vymahatelnosti dodržení podmínek vyplývajících z inženýrsko geologického posouzení ve vztahu k potenciálnímu ohrožení veřejnosti v ulici Pod Kamenem a možných důsledků, pokud by k vydání regulačního plánu z těchto důvodů nemohlo dojít.

RP Rybářská 

Základní informace + stav pořizování (Registrační list regulačního plánu nebo jeho změny*)

Pořizovací proces je ve fázi po úpravách NÁVRHU na základě opakovaného společného jednání s dotčenými orgány. Tento upravený NÁVRH RP Rybářská bude předmětem veřejného projednání, které se uskuteční v pátek 22.10.2021 od 14.00 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře budovy městského úřadu v Kaplické ulici č.p. 439, Český Krumlov, viz oznámení na úřední desce (na desce zveřejněno od 21.9.2021 do 22.10.2021, resp. vyvěšeno 21.9.2021, poté z důvodu doplnění názvu 22.9.2021 na 30 min. sejmuto a vyvěšeno znovu)

NÁVRH RP Rybářská pro veřejné projednání:

  

 

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: