aktualizováno 17. 2. 2021

1. Platný územní plán (ÚPO) města Český Krumlov + již vydané změny územního plánu

Textové části:

Výkresové části:

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov