aktualizováno 18. 2. 2021

5. Územní studie (územně plánovací podklady)

Územní studie jsou územně plánovacími podklady, které navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů. Podrobněji viz Vysvětlení pojmů z oblasti územního plánování.

Územní studie Český Krumlov - Chvalšinská - Předpolí bývalého grafitového dolu - prověření podmínek využití pozemků pro novou zástavbu

Územní studie veřejných prostranství Vyšný - městská část

Územní studie veřejných prostranství Vyšný - kasárna

Územní studie veřejných prostranství Plešivec

Územní studie veřejných prostranství Nové Spolí

Územní studie veřejných prostranství Nové Dobrkovice

Územní studie veřejných prostranství Domoradice

Územní studie veřejných prostranství Jelení zahrada a sportovní zóna

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov