aktualizováno 15. 5. 2013

Uzavírka místní komunikace ve městě Český Krumlov - sídliště Plešivec u křižovatky s ulicí Pod Kaštany

aktualizováno 15.5.2013

Městský úřad Český Krumlov povoluje úplnou uzavírku místní komunikace z důvodu realizace stavby Rekonstrukce místní komunikace a vybraných inženýrských sítí v Českém Krumlově - sídliště Plešivec u křižovatky s ulicí Pod Kaštany, v době od 20. do 26. května 2013:

Dotčená komunikace: sídliště Plešivec u křižovatky s ulicí Pod Kaštany
Objízdná trasa: po přilehlých ulicích (ul. Věncova a sídl. Plešivec viz. zákres v příloze)
Provedení zvl. už.: výměna příčné kanalizační vpusti
Doba trvání: od 20. května do 26. května 2013
Odpovědná osoba: Rudolf Hemmer, tel.: 724 734 993

UPOZORNĚNÍ:
Na trase dojde ke změně trasy linkových autobusů, pro které není objízdná trasa stanovena. Zastávka bude přemístěna do prostoru u vstupu do budovy Správy sociálního zabezpečení č. p. 268. Cestující budou o této změně a o dočasném zrušení některých nástupních míst v předstihu informováni.

Situační mapka

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov