aktualizováno 28. 6. 2019

Slovo místostarosty Josefa Hermanna

28.6.2019

Ing. Josef	Hermann, místostarosta, radní, zastupitel města Český Krumlov

Stojíme na prahu prázdninových měsíců, je za námi první polovina kalendářního roku a to je příležitost, abychom se za ní krátce ohlédli. Byla ve znamení dokončení poměrně významných investic do městské infrastruktury.

Po téměř třech desítkách let se konečně podařilo splnit slib daný obyvatelům městské části Nové Dobrkovice a dokončit komplexní obnovu inženýrských sítí v podobě vybudování chybějící kanalizace, rekonstrukce vodovodní sítě, veřejného osvětlení a komunikací. Celkově přišla obnova této části města na 35 milionů korun.

Velikým dluhem, který se povedlo letos splatit, je nově zrekonstruované autobusové nádraží. Celkové náklady na rekonstrukci činily 82 milionů korun, z čehož zhruba polovina je financována z dotačních prostředků Evropské unie. Čekání na nový autobusák bylo dlouhé, ale díky skvělé práci rozvojového fondu stojí konečný výsledek za to. V režii stejného investora se podařilo vybudovat a před letní turistickou sezonou zprovoznit výstupní a nástupní terminál zájezdových autobusů (zatím provizorní), který již v prvním měsíci provozu přinesl kýžené efekty v podobě zregulování jejich dopravy, snížení počtu autobusů přijíždějících jen „na hodinu" a zvýšené příjmy města z cestovního ruchu.

Neméně významnou městskou investicí, která se chýlí ke svému konci, je rekonstrukce inženýrských sítí v lokalitě Plešiveckého náměstí, která díky zcela novým povrchům komunikací přispěla k výraznému zvelebení části Starého Plešivce.

Dokončena je i obnova obvodového pláště budovy městského úřadu v Kaplické ulici, jež velmi prospěla vzhledu tohoto objektu a která přinese díky jeho zateplení i významné energetické úspory. Poděkování patří všem, kteří se na těchto pro město tolik důležitých investicích podíleli.

Realizací výše uvedených investic, jejichž finanční vyjádření představuje částku kolem 179 milionů korun, jsme ukrojili nemalý díl z hlavních investičních priorit Programového prohlášení rady města pro toto volební období (k dispozici na www.ckrumlov.cz/rada).

Řadu dalších projektově připravujeme. V nejbližších dnech by mělo být vydáno stavební povolení na rekonstrukci náměstíčka na sídlišti Za Nádražím, které umožní vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a neprodleně po jeho výběru zahájit vlastní práce.

V letních měsících také započne druhá etapa rekonstrukce parkovacích ploch na plešiveckém sídlišti (za samoobsluhou Jednoty). Významně se podařilo pokročit v tvorbě návrhu nového územního plánu města, stejně tak v přípravě území pro novou výstavbu ve Vyšném a v areálu bývalých kasáren. Máme za sebou i předprojektovou přípravu komplexní revitalizace areálu hřbitova, která bude představena zastupitelům a veřejnosti v nejbližších týdnech.

Na závěr mého úvodníku mi dovolte popřát vám všem krásné léto a vydařenou dovolenou, při které se vám podaří zapomenout na práci a starosti všedních dnů a načerpat nových sil na těle i na duchu.


28. 6. 2019

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: