aktualizováno 6. 9. 2023

Mimořádné jednání rady města

Rada města Český Krumlov mimořádně zasedala ve středu 30. srpna a v pondělí 4. září. Na zasedání se mimo jiné probrala následující témata:

Finanční dar pro Policii ČR

Již v minulosti se město Český Krumlov podílelo na vybudování chybějící speciální výslechové místnosti a monitorovací (technické) místnosti v budově sídla PČR v Tovární ul. Na pořízení vybavení město čerpalo dotaci ve výši 199 tis. Kč. z Programu prevence kriminality 2014 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR. Celkem vybavení výslechové místnosti stálo 288 tis. Kč.

Nyní, na základě žádosti plk. Mgr. Davida Havla, ředitele ÚO PČR Český Krumlov, se rada města rozhodla poskytnout další dar ve výši 20 000 Kč na odhlučnění výslechové místnosti pro děti. Policisté z oddělení obecné kriminality opakovaně upozornili na situaci, kdy stěnou (příčkou) prostupují zvuky a hlasy dovnitř výslechové místnosti, kde jsou vyslýchány děti, a ty jsou pak těmito zvuky rušeny. Odhlučnění 2 stěn místnosti dle kalkulace činí 24 649 Kč.

 

Je znám zpracovatel projektové dokumentace na rekonstrukci BD Vyšehrad

V červenci letošního roku proto byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr dodavatele pro zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci bytového domu Vyšehrad čp. 182, který je v majetku města. Město obdrželo jednu nabídku, a to od společnosti Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o. Na jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek byla tato nabídka shledána jako vhodná a splňující všechny zadané podmínky. Celkem zpracování projektové dokumentace vyjde na 2,6 mil. Kč. Tato částka zahrnuje nejen vypracování dokumentace pro vydání povolení, ale i výkon investorsko-inženýrské činnosti, vypracování dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu, součinnost a technickou pomoc při výběru zhotovitele stavby a v neposlední řadě i výkon autorského dozoru při realizaci díla.

V bytovém domě Vyšehrad 182 je v současné době poskytováno bydlení s regulovaným nájemným pro sociálně potřebné občany.

 

Havarijní oprava výtlačného potrubí ČSK Trojice

Výtlačné potrubí kanalizační čerpací stanice Trojice je v havarijním stavu. Proto bylo rozhodnuto o výběru dodavatele pro zajištění opravy - zakázku bude realizovat spol. ČEVAK a. s. Nutné bude provést odstavení stanice Trojice z provozu, dále zajistit náhradní přečerpávání odpadních vod na ČOV, demontáž stávajícího havarijního výtlaku čerpadla, dopojení čerpadla novým potrubím a následně jeho zprovoznění. Náklady na rekonstrukci jsou předpokládány ve výši 276 tis. Kč. Oprava by měla být hotová do konce října letošního roku.

 

Rekonstrukce místní komunikace v ulici Vyšenská

Po uzavření a opravách třídy Míru se práce přesunou do vedlejší ulice – Vyšenské. V úseku od křižovatky s tř. Míru po železniční přejezd bude společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. pokračovat s opravou povrchu komunikace. Práce budou stát 850 tis. Kč.

Bližší informace o případných omezení provozu budou avizovány na infokanálech města Český Krumlov.

 

Město má zájem o finanční prostředky z Programu regenerace Městských památkových rezervací a zón na rok 2024

Program regenerace Městských památkových rezervací a zón je dotační program každoročně vyhlašovaný Ministerstvem kultury ČR. Slouží k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších památkově chráněných částech historických měst.

Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek.

Občané se mohli v případě zájmu o zařazení opravy jejich domu do Programu regenerace na rok 2024 přihlásit nejpozději do 31. 8. 2023, a to předložením vyplněného tiskopisu „Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků“.
(Město o akci informovalo na webu: https://www.ckrumlov.cz/cz/ziskejte-dotaci-za-obnovu-kulturni-pamatky/.)

Do průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků se přihlásilo i město se záměry v objektech městského divadla a prelatury.

V březnu 2024 pak budou vybráni žadatelé, kterým bude přidělena dotace. Městské divadlo by rádo získalo finance na obnovu nátěru oken či kovových mříží. Prelatura by získanou dotaci využila na již čtvrtou etapu renovace oken a rámů.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: