aktualizováno 19. 6. 2009

Příběhy z budoucnosti města představí školy v příštím týdnu

19. června 2009

Přehlídkový projekt "Příběh města Český Krumlov v roce 2099" aneb budoucnost města očima dětí vstoupil do finále. V jednotlivých školách děti dokončily své práce a chystají vernisáže výstav originálních projektů. "Žáci a studenti měli za úkol zpracovat vizi budoucnosti města Český Krumlov v roce 2099. V dubnu čerpali inspiraci v lineckém muzeu budoucnosti Ars Electronica Center a pak do června pracovali na svých dílech. Podle předběžných zpráv z jednotlivých škol se máme na co těšit, projekty budou opravdu rozmanité - od hudebních skladeb, přes malby po keramické modely," sdělila místostarostka Jitka Zikmundová.

Od pondělí 22. června do čtvrtka 25. června představí dopoledne každá škola ostatním spolužákům své výtvory a v odpoledních hodinách otevře dveře veřejnosti. Akce pro děti a mládež do 18 let je součástí Evropského roku kreativity a inovace. Projekt je organizován městem Český Krumlov a Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v rámci oslavy 700 let od první zmínky o Českém Krumlově jako o městě.

Cílem projektu bylo zapojit děti a mládež do programu oslav mimořádného výročí města Český Krumlov, hravou a kreativní formou zprostředkovat informace o současném dění a životě, oslovit budoucí generaci Českého Krumlova, generaci, která bude ovlivňovat a vytvářet jeho podobu a určovat život města.

Město Český Krumlov slaví v letošním roce své 700. výročí. Již 17. července se koná koncert pro město v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, kdy bude představena Vodní hudba pro Český Krumlov Františka Xavera Thuriho. V srpnu bude sepsána nová listina s odkazem dalším generacím a na podzim se chystá vydání publikace o Českém Krumlově. Podrobný program oslav je na webové stránce www.ckrumlov.cz/700.

Přehled prezentací

DNY ŠKOL - děti prezentují své výtvory a představují je ostatním školám

Pondělí
22. 6. 2009

Úterý
23. 6. 2009

Středa
24. 6. 2009

Čtvrtek
25. 6. 2009

ZŠ Plešivec

ZŠ TGM a Gymnázium

ZŠ Za Nádražím

ZŠ Linecká a ZŠ  Kaplická

8,30 - 13,00 

8,30 - 13,00

8,30 - 13,00 

8,30 - 13,00

 

 

 

 

 

TÝDEN PRO VEŘEJNOST - každá škola bude mít den otevřených dveří pro veřejnost

Pondělí 
22. 6. 2009

Úterý
23. 6. 2009

Středa
24. 6. 2009

Čtvrtek
25. 6. 2009

14,00 - 17,00 hod.

ZŠ Plešivec

ZŠ TGM, Gymnázium

ZŠ Za Nádražím

ZŠ Linecká
ZŠ Kaplická

 

ZŠ Plešivec Český Krumlov - pondělí 22. června 2009

Nabídka školy

foeyer u jídelny - keramický model centra města v roce 2099, výstava fotografií vztahující se k tématu, videoprezentace  fotografií, videoprezentace hudebního vystoupení mladých muzikantů z DDM Český Krumlov

Délka prezentace, prohlídka vystavených děl apod.

20 - 30 min.

Místo prezentace

ZŠ Plešivec Český Krumlov

Dispoziční kapacita prezentace

max. 30 osob

Intervaly prohlídek (prezentací) / počet skupin (žáků)

20 - 30 minut, 14,00 a 14,30 hod. - živé vystoupení mladých muzikantů z DDM         Český Krumlov ( foyer u jídelny)

Prezentace, výstava s průvodcem nebo bez průvodce

bez průvodce

ZŠ T. G. Masaryka a Gymnázium Český Krumlov - úterý 23. června 2009

Nabídka školy

Výstava prací žáků a jejich prezentace v prostorách školy

školní klub - powerpointová prezentace dokumentující činnost žáků na projektu; výstava výkresů žáků 1. stupně
foeyer v1. patře - výstava prostorových prací žáků 1. i 2. stupně (budoucnost města očima dětí)
foeyer vpřízemí - futuristický model školy sjeho okolím; literární práce žáků 2. stupně představující jejich vize
žákovská kuchyňka - servírování jídla budoucnosti aneb biomakarouny chutnají tak, jak vypadají
Gymnázium bude prezentovat své literární práce ve foeyer u 1. patra

Délka prezentace, prohlídka vystavených děl apod.

30 - 45 min.

Místo prezentace

ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov

Dispoziční kapacita prezentace

jedna skupina (třída)

Intervaly prohlídek (prezentací) /  počet skupin (žáků)

každých 15 minut / jedna skupina (třída) na jednu prohlídku

Prezentace, výstava s průvodcem nebo bez průvodce

s průvodci, stanoviště zajištěné žáky školy

 

ZŠ Za Nádražím Český Krumlov - středa 24. června 2009

Nabídka školy

českokrumlovské náměstí s výhledem do budoucnosti (papírový 3D model)
webové stránky v roce 2099 (s dramatickou prezentací)
hudební vystoupení (hudba budoucnosti)
dětský časopis z roku 2099

Délka prezentace, prohlídka vystavených děl apod.

cca 45 min.

Místo prezentace

ZŠ Za Nádražím Český Krumlov

Dispoziční kapacita prezentace

jedna skupina (25 žáků)

Intervaly prohlídek (prezentací) / počet skupin (žáků)

každých 20 minut

Prezentace, výstava s průvodcem nebo bez průvodce

s průvodci, stanoviště zajištěné žáky školy

 

 

 

                      ZŠ Linecká Český Krumlov - čtvrtek 25. června 2009

Nabídka školy

divadelní a loutkové představení + hudební vystoupení mladých muzikantů z DDM Český Krumlov

Délka prezentace, prohlídka vystavených děl apod.

cca 60 - 90 min.

Místo prezentace

tělocvična ZŠ Linecká + exteriér

Dispoziční kapacita prezentace

tělocvična cca 100 žáků; Pohádkový dům cca 30 žáků

Intervaly prohlídek (prezentací) / počet skupin (žáků)

2x za dopoledne, 1. v 9,00 hod., 2. v 11,00 hod. - tělocvična ZŠ Linecká (vč. hudebního vystoupení dětí z DDM Český Krumlov)
odpoledne v 15,00 hod. před domem u "Baziliška" (Soukenická 35) a v 16,00 hod.     v Pohádkovém domě

Prezentace, výstava s průvodcem nebo bez průvodce

s pedagogickým doprovodem

 

 ZŠ Kaplická Český Krumlov - čtvrtek 25. června 2009

Nabídka školy

výstava výtvarných prací

Délka prezentace, prohlídka vystavených děl apod.

15 min.

Místo prezentace

ZŠ Kaplická - přízemí budovy

Dispoziční kapacita prezentace

1 skupina - asi 30 žáků

Intervaly prohlídek (prezentací) / počet skupin (žáků)

po 30 minutách

Prezentace, výstava s průvodcem nebo bez průvodce

bez průvodce - volná prohlídka

 

Partneři

Partnerem projektu Příběh města Český Krumlov v roce 2009 aneb budoucnost města očima dětí je Gama Holding Praha a.s., odštěpný závod České Budějovice. Exkurzi do Muzea budoucnosti Ars Electronica Center podpořili ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., Postbus Linz, Linz Tourismus a Ars Electronica Center Linz.
Partnery výročí 700 let města Český Krumlov jsou E.ON Česká republika, s.r.o., Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism, Schwan Cosmetics CR, s. r. o. a Jihočeský kraj.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: