aktualizováno 26. 9. 2017

Burza škol poprvé v Českém Krumlově

aktualizováno 26. 9. 2017

24. října 2017 se v prostorách Sportovní haly na Chvalšinské ulici letos uskuteční první ročník burzy středních škol a odborných učilišť. Účelem této jednodenní akce je prezentace středních škol a odborných učilišť primárně z Jihočeského kraje s cílem získat zájemce o studium a učební obory. Žáci posledních ročníků základních škol a jejich rodiče budou mít možnost se blíže seznámit s jednotlivými školami a vytvořit si dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání, zejména pak aktuální informace týkající se podmínek studia, přijímacího řízení, profilu absolventa určitého oboru, ale také se mohou seznámit s ukázkami výuky a pracovních činností, případně poznat mimoškolní vyžití studentů a učňů.

Tato akce je pořádána Místní akční skupinou Blanský les - Netolicko o.p.s. ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou - oblastní kanceláří Český Krumlov pod záštitou města Český Krumlov v rámci probíhajícího projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov".

Cílem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Jednou z klíčových oblastí projektu je budování znalostních kapacit prostřednictvím realizace vzdělávacích akcí a dalších aktivit cílených na pedagogické pracovníky a žáky MŠ a ZŠ na území ORP Český Krumlov. Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-cesky-krumlov/.

 

Burza škol 2017

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov