aktualizováno 27. 7. 2023

Rada města Český Krumlov na svém druhém červencovém zasedání v pondělí 24. 7. projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

Město plánuje na své budovy instalovat nové fotovoltaické panely  

Od 17. srpna mohou obce, samosprávné městské obvody a městské části a jimi zřízené příspěvkové organizace žádat o dotaci ve výzvě Modernizačního fondu na instalaci nových fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky svých veřejných i komerčních budov a na veřejné pozemky. Celkem je ve Výzvě alokováno 2,5 miliardy Kč. O finanční prostředky na instalaci nových FVE na budovy ve svém vlastnictví bude žádat také město Český Krumlov. Nyní byly zahájeny přípravné práce nezbytné pro podání žádosti. Dotační management pro město zajistí společnost Subsidia, s.r.o. Dále bude zadáno zpracování energetického a statického posudku budov či zpracování projektové dokumentace. Nové fotovoltaické panely by mohly být instalovány na MŠ Plešivec II, ZŠ Za Nádražím či na budově Městského úřadu v Kaplické ulici.

 

Rada města vybírala dodavatele projektové dokumentace pro výstavbu ve Vyšném či pro rekonstrukci BD Nad Nemocnicí

O veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu 30 bytových jednotek v blízkosti sídliště Dubina ve Vyšném se ucházelo celkem šest společností. Obdržené nabídky byly zpracovány administrátorem veřejné zakázky, společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace, s.r.o., který zajistil doplnění a vysvětlení podaných nabídek a zpracoval potřebné podklady pro hodnocení nabídek. Komise na základě výsledků hodnocení došla k závěru, že nabídkou s nejlepší hodnotou hodnotících kritérií je nabídka společnosti LAPLAN s.r.o. Rada města vybrala tuto společnost jako dodavatele projektové dokumentace. Projektová dokumentace pro realizaci stavebního záměru výstavby 30 bytových jednotek v blízkosti sídliště Dubina ve Vyšném by měla být městu předána v dubnu 2024.

Byl vybrán také dodavatel projektové dokumentace pro rekonstrukci bytového domu č.p. 431 Nad Nemocnicí. Na základě rozhodnutí rady města byla shledána nejvýhodnější nabídkou ta od společnosti SP STUDIO, s.r.o. Společnost je pověřena nejen zhotovením projektových dokumentací, ale i zajištěním inženýrské činnosti, zpracováním plánu BOZP, a v neposlední řadě také poskytnutím součinnosti a technické pomoci při výběru zhotovitele stavby. Bytový dům Nad Nemocnicí by město po rekonstrukci chtělo využít pro nájemní bydlení (startovací bydlení pro mladé nebo byty pro samostatné seniory). 

 

Za Nádražím vzniknou nová parkovací místa a bude zrekonstruována vozovka

Na sídlišti Za Nádražím bude v ulici Železniční provedena stavba nových parkovacích míst spojená s rekonstrukcí povrchu stávající komunikace. Aby nedocházelo k následným zásahům do nových povrchů, bude před touto stavbou provedena obnova (výměna) vodohospodářských sítí, včetně přepojení přípojek.

Do konce roku 2023 bude rekonstrukce v Železniční ulici hotová, práce by měly trvat cca 12 týdnů. Pro realizaci stavby byla vybrána společnost IRO stavební s.r.o. Rekonstrukce vyjde zhruba na 4,4 mil. Kč bez DPH.

 

Historizující výlepové plochy AZ Špičák a Plešivec

Na parkovišti nad autobusovou zastávkou Špičák a na starém Plešivci u řeky, naproti Elektrocentru, přibudou dvě historizující výlepové plochy v designu dle návrhu architekta Vladana Píši. Stejné již nalezneme v centru města (u Červené brány, u Klášterů nad parkovištěm P2, v Horní a Linecké ulici či mezi Jelení zahradou a Plášťovým mostem). Projekt je spolufinancován z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu pro rok 2023. Tyto výlepové plochy pro město zhotoví  René Pavéza, jenž byl dodavatelem všech výlepových ploch v historickém centru města.

 

ZŠ Linecká má nového ředitele

V červnu skončil ve vedení Základní školy Linecká  Mgr. Roman Kurz, jako ředitel zde působil od roku 2019. Jeho zastupování nyní dočasně převzal Mgr. Jaromír Kašpárek. Nový ředitel Mgr. Petr Požárek na vedoucí pozici nastoupí od 1. srpna 2023.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: